POLONYA

 

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

 

1- Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi  seyehatin bitiş

     tarihinden  itibaren en az 6  Ay  ve  Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar  boş

     vize  sayfasının bulunması  gerekmektedir. Pasaportun  ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük

     ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu  (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup

     İmzalanmalıdır.) 

 3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet Biometrik özellikte vesikalık resim. 

4- Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış seyehat  amacını

     ve gidiş- dönüş tarihlerini belirten Polonya  Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize

     talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri Orjinali ve fotokopisi (Son 1 yıl içerisinde çıkartılmış olmalıdır)

6- Faaliyet Belgesi  Orjinali ve Fotokopisi  (Tic. veya  San.Odası -- son 3 aytarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi Orjinal ve fotokopisi

9- Banka hesap cüzdanları  (Güncel- Hesap hareketli ve bakiyesi bulanan) ya da bankadan alınmış Son 3 aylık hesap dökümü (Banka imza sirküleri ile birlikte)

10- Tapu Fotokopileri (Var ise)

11- Araç Ruhsatları fotokopileri (Var ise)

12- Protokol  Yazısı ( Eski pasaportunu kaybeden--Pasaportunu yeni çıkaran ve 

       daha önceden pasaportunda hiçbir schengen vizesi  bulunmayan yolcular bu

       belgeyi  Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler.)

13- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi 

14- T.C  Kimlik numarası  yazılı  Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

15- Otel ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz) (Polonya' daki  kalınacak otelden konfirme edilmiş olmalı)  

16- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

17- Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren  ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar)  ve 60.sayfa (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen vizelerinin fotokopilerini  istemektedir!!

18-Nufus kayıt örneği

19-İkametgâh

-

Not: Konsolosluk ilk schengen başvurusunda yukarıdaki tüm evrakların orjinalini görmek istemektedir  pasaportunda daha önceden schengen vizesi olanlar istenen evrakları  fotokopi  olarak ibraz edebilirler.

 

 

 

Turistik Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

 

1- Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi  seyehatin bitiş 

    tarihinden itibaren en az 6  Ay  ve  Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar  boş

    vize  sayfasının bulunması  gerekmektedir. Pasaportun  ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük

    ve  döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu  (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup

     imzalanmalıdır.) 

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet Biometrik özellikte vesikalık resim. 

4- Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış seyehat  amacını

     ve gidiş- dönüş tarihlerini  belirten Polonya  Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize

     talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri Orjinali ve fotokopisi (Son 1 yıl içerisinde çıkartılmış olmalıdır)

6- Faaliyet Belgesi  Orjinali ve Fotokopisi  (Tic. veya  San.Odası -- son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi Orjinali ve fotokopisi

9- SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin  1 yılı doldurmaması durumunda

       bir önceki çalıştığı  işyerinden eski SSK işe  giriş bildirgesini temin etmelidir.)

10- Maaş Bordrosu (son 3 ay)

11- SSK'lı  Hizmet Dökümü 

12- Banka hesap cüzdanları (Güncel- Hesap hareketli ve bakiyesi bulanan) ya da bankadan alınmış Son 3 aylık hesap dökümü (Banka imza sirküleri ile birlikte)

13- Tapu Fotokopileri (Var ise)

14- Araç Ruhsatları fotokopileri (Var ise)

15- Protokol  Yazısı ( Eski pasaportunu kaybeden--Pasaportunu yeni çıkaran ve 

       daha önceden pasaportunda hiçbir schengen vizesi  bulunmayan  yolcular bu

       belgeyi  Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler.)

16- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi 

 17- T.C  Kimlik numarası  yazılı  Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

18- Otel ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz) (Polonya' daki  kalınacak otelden konfirme edilmiş olmalı)  

19- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

20- Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren  ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  ve 60.sayfa (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen  vizelerinin fotokopilerini  istemektedir!!

21-Nufus kayıt örneği

22- İkametgah

-

Not: Konsolosluk ilk schengen başvurusunda yukarıdaki tüm evrakların orjinalini görmek

        istemektedir  pasaportunda daha önceden schengen vizesi olanlar istenen evrakları

        fotokopi  olarak ibraz edebilirler.

 

Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

 

1- Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi  seyehatin bitiş

     tarihinden  itibaren en az 6  Ay  ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar  boş

     vize sayfasının bulunması  gerekmektedir. Pasaportun  ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük

     ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu  (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup

     imzalanmalıdır.) 

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet Biometrik özellikte vesikalık resim. 

4- Firma  antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış seyehat  

    amacını  ve gidiş- dönüş tarihlerini  belirten  Polonya  Başkonsolosluğuna  hitaben

    yazılmış vize talep dilekçesi

5- İmza Beyannamesi  fotokopisi (Son 1 yıl içerisinde çıkartılmış olmalıdır)

6- Faaliyet Belgesi  Orjinali ve fotokopisi  (Bağlı bulunduğu odadan  -- son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi Orjinali  ve fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdanları (Güncel- Hesap hareketli ve bakiyesi bulanan) ya da bankadan alınmış Son 3 aylık hesap dökümü (Banka imza sirküleri ile birlikte)

10- Tapu Fotokopileri (Var ise)

11- Araç Ruhsatları fotokopileri (Var ise)

12- Protokol  Yazısı ( Eski pasaportunu kaybeden--Pasaportunu yeni çıkaran ve 

       daha önceden pasaportunda hiçbir schengen vizesi  bulunmayan  yolcular bu

       belgeyi  Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler.)

13- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi  

14- T.C  Kimlik numarası  yazılı  Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

15- Otel ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz) (Polonya' daki  kalınacak otelden konfirme edilmiş olmalı)  

16- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

17- Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  ve 60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

18-Nufus kayıt örneği

19-İkametgah

-

Not: Konsolosluk ilk schengen başvurusunda yukarıdaki tüm evrakların orjinalini görmek istemektedir  pasaportunda daha önceden schengen vizesi olanlar istenen evrakları fotokopi  olarak ibraz edebilirler.

 

 

Turistik Vize / Avukatlar- Doktorlar- Eczacılar- Diş Hekimleri- Mühendisler

-

1- Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi  seyehatin bitiş 

     tarihinden itibaren en az 6  Ay  ve  Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar  boş

     vize sayfasının bulunması  gerekmektedir. Pasaportun  ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük

     ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu  (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup

     imzalanmalıdır.) 

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet Biometrik özellikte vesikalık resim. 

4- Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış seyehat amacını

     ve gidiş- dönüş tarihlerini belirten Polonya Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize

     talep dilekçesi

5- İmza Beyannamesi  (Son 1 yıl içinde çıkarılmış olmalı)                                   

6- Faaliyet Belgesi Orjinali  ve Fotokopisi (Bağlı bulunduğu odadan ve son 3 ay tarihli)

    AVUKATLAR-----------------------------BARO’DAN

    DOKTORLAR----------------------------TABİPLER ODASINDAN

    ECZACILAR------------------------------ECZACILAR ODASINDAN

    DİŞ HEKİMLERİ-------------------------DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN

    MİM.VE MÜHENDİSLER---------------MİM.VE MÜH.ODASINDAN    belge almalıdırlar.!!

7- Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi Orjinali ve fotokopisi (Şirket ise)

9- Banka hesap cüzdanları (Güncel- Hesap hareketli ve bakiyesi bulanan) ya da bankadan alınmış Son 3 aylık hesap dökümü (Banka imza sirküleri ile birlikte)

10- Tapu Fotokopileri (Var ise)

11- Araç Ruhsatları fotokopileri (Var ise)

12- Protokol  Yazısı ( Eski pasaportunu kaybeden--Pasaportunu yeni çıkaran ve 

       daha önceden pasaportunda hiçbir schengen vizesi  bulunmayan  yolcular bu

       belgeyi  Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler.)

13- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi 

 14- T.C  Kimlik numarası  yazılı  Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

15- Otel ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

 (Polonya' daki  kalınacak otelden konfirme edilmiş olmalı)  

16- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

17- Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren  ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  ve 60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen  vizelerinin fotokopilerini  istemektedir!!

 

Not: Konsolosluk ilk schengen başvurusunda yukarıdaki tüm evrakların orjinalini görmekistemektedir  pasaportunda daha önceden schengen vizesi olanlar istenen evraklar fotokopi  olarak ibraz edebilirler.

 

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

 

1- Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi  seyehatin bitiş 

     tarihinden itibaren en az 6  Ay  ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar  boş

     vize sayfasının bulunması  gerekmektedir. Pasaportun  ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük

     ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu  (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup

     imzalanmalıdır.)  

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet Biometrik özellikte vesikalık resim. 

4- Seyehat amacını belirten Polonya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Bağlı bulunduğu makamdan görev yazısı

6- Resmi kurum görev kimlik kartının önlü-arkalı fotokopisi

7- Maaş bordrosu (Son 3 ay)

8- Banka hesap cüzdanları  fotokopileri (Güncel- Hesap hareketli ve bakiyesi bulanan) ya da bankadan alınmış Son 3 aylık hesap dökümü (Banka imza sirküleri ile birlikte)

9- Tapu Fotokopileri (Var ise)

10- Araç Ruhsatları fotokopileri (Var ise)

11- Protokol  Yazısı ( Eski pasaportunu kaybeden--Pasaportunu yeni çıkaran ve 

       daha önceden pasaportunda hiçbir schengen vizesi  bulunmayan  yolcular bu

       belgeyi  Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler.)

12- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi 

13- T.C  Kimlik numarası  yazılı  Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

14- Otel ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz) (Polonya' daki  kalınacak otelden konfirme edilmiş olmalı)  

15- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

16- Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  ve 60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen  vizelerini fotokopilerini  istemektedir!!

17-Nufus kayıt örneği

18-İkametgâh

 

 

 

Turistik Vize / Emekliler

 

1- Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi  seyehatin bitiş  

     tarihinden itibaren en az 6  Ay  ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar  boş

     vize sayfasının bulunması  gerekmektedir. Pasaportun  ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük

     ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu  (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup

     imzalanmalıdır.) 

 3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet Biometrik özellikte vesikalık resim. 

4- Polonya  Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış seyahat amacını ve gidiş- dönüş

    tarihlerini  belirten dilekçe

5- Emeklilik cüzdanının veya kartının fotokopisi

6- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi(Aldığı net

     maaş miktarını gösteriyor olmalı.)

7- Banka hesap cüzdanları  (Güncel- Hesap hareketli ve bakiyesi bulanan) ya da bankadan alınmış Son 3 aylık hesap dökümü (Banka imza sirküleri ile birlikte)

8- Tapu Fotokopileri (Var ise)

9- Araç Ruhsatları fotokopileri (Var ise)

10- Protokol  Yazısı ( Eski pasaportunu kaybeden--Pasaportunu yeni çıkaran ve 

       daha önceden pasaportunda hiçbir schengen vizesi  bulunmayan yolcular bu

       Belgeyi  Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler.)

11- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi 

 12- T.C  Kimlik numarası  yazılı  Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

13- Otel ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz) (Polonya' daki  kalınacak otelden konfirme edilmiş olmalı)  

14- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

15- Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren   ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar)  ve 60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen vizelerini fotokopilerini  istemektedir!!

16-Nufus kayıt örneği

17- İkametgâh


Copyright © 2015 By JETFİKO

Antis Travel