MACARİSTAN

 

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

 -

 

1- Pasaport (Süresi seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay olmalıdr.)

2- Vize Başvuru Formu

3- Yeni çekilmiş--rötuşsuz ve arkası beyaz fonlu 2 adet vesikalık resim istenmektedir.

     Vize başvurusu için kullanacağınız fotoğrafın yeni çekilmiş ve pasaportunuzu çıkartırken yada

     daha önceki aldığınız vizelerde kullanılmamış olduğuna dikkat ediniz.

    Poloraid--biometrik--renkli fotokopi ve foto shop olan resimler kabul edilmemektedir.!

4- Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış gidiş amacını ve

     gidiş- dönüş tarihlerini belirten Macaristan Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış

     vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi

6- Bağlı bulunduğu odadan Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası - son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem vergi işlenmiş olmalıdır.)

8- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

9- Banka hesap cüzdanları  (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)ya da bankadan alınmış Son 3 aylık hesap dökümü (Banka imza sirküleri ile birlikte)

10- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi 

11- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

12- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

13-  Pasaportunuzun 1. ve 2. sayfaları ile birlikte var ise daha önceden alınmış olan

        tüm 'Schengen' vizelerinin fotokopileri.

14-Nufus kayıt örneği

15- İkametgâh

 

Turistik Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

 -

1- Pasaport (Süresi seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay olmalıdır.)

2- Vize Başvuru Formu 

3- Yeni çekilmiş--rötuşsuz ve arkası beyaz fonlu 2 adet vesikalık resim istenmektedir.

     Vize başvurusu için kullanacağınız fotoğrafın yeni çekilmiş ve pasaportunuzu çıkartırken ya da daha önceki aldığınız vizelerde kullanılmamış olduğuna dikkat ediniz.

     Poloraid--biometrik--renkli fotokopi ve foto shop olan resimler kabul edilmemektedir.!

4- Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış gidiş amacını ve

     gidiş- dönüş tarihlerini belirten Macaristan Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış

     vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi

6- Bağlı bulunduğu odadan Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası - son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem vergi işlenmiş olmalıdır.)

8- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

9- SSK işe giriş bildirgesi (Çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki

      çalıştığı işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir)

10- Maaş Bordrosu (Son 3 ay)

11- SSK Hizmet Dökümü

12- Banka hesap cüzdanları  (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış Son 3 aylık hesap dökümü (Banka imza sirküleri ile birlikte)

13- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi 

14- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu  (Acentemizden temin edebilirsiniz)

15- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

16- Pasaportunuzun 1. ve 2. sayfaları  ile birlikte var ise daha önceden alınmış olan tüm

       'Schengen' vizelerinin fotokopileri.

17-Nufus kayıt örneği

18-İkametgâh

 

Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

-

1- Pasaport (Süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay olmalıdr.)

2- Vize Başvuru Formu

3- Yeni çekilmiş--rötuşsuz ve arkası beyaz fonlu 2 adet vesikalık resim istenmektedir.

     Vize başvurusu için kullanacağınız fotoğrafın yeni çekilmiş vepasaportunuzu çıkartırken ya da daha önceki aldığınız vizelerde kullanılmamış olduğuna dikkat ediniz.

     Poloraid--biometrik--renkli fotokopi ve foto shop olan resimler kabul edilmemektedir.!

4- Firma antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış gidiş amacını ve

    gidiş - dönüş tarihlerini belirten Macaristan Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış

    vize talep dilekçesi

5- Firma sahibinin imza beyannamesi fotokopisi

6- Bağlı bulunduğu meslek odasından Faaliyet Belgesi fotokopisi (Son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem vergi işlenmiş olmalıdır.)

8- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdanları  (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)ya da bankadan alınmış Son 3 aylık hesap dökümü (Banka imza sirküleri ile birlikte)

10- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi 

11- Gayrimenkul Tapu fotokopileri  (Var ise)

12- Araç  ruhsatı fotokopileri  (Var ise)

13- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

14- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

15- Pasaportunuzun 1. ve 2. sayfaları  ile birlikte var ise daha önceden alınmış olan

       tüm  'Schengen' vizelerinin fotokopileri.

-

Turistik Vize / Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

-

1- Pasaport (Süresi seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay olmalıdr.)

2- Vize Başvuru Formu

3- Yeni çekilmiş--rötuşsuz ve arkası beyaz fonlu 2 adet vesikalık resim istenmektedir.

     Vize başvurusu için kullanacağınız fotoğrafın yeni çekilmiş ve pasaportunuzu çıkartırken yada

     Da ha önceki aldığınız vizelerde kullanılmamış olduğuna dikkat ediniz.

     Poloraid--biometrik--renkli fotokopi ve foto shop olan resimler kabul edilmemektedir.!

4- Firma antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış gidiş amacını ve

     Gidiş - dönüş tarihlerini belirten Macaristan Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış

     Vize talep dilekçesi

5- Firma sahibinin imza beyannamesi fotokopisi

6- Bağlı bulunduğu meslek odasındandan Faaliyet Belgesi fotokopisi (Son 3 ay tarihli)

  

     AVUKATLAR - BARO’DAN

     DOKTORLAR - TABİPLER ODASINDAN

     ECZACILAR - ECZACILAR ODASINDAN

     DİŞ HEKİMLERİ - DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN

     MİM. VE MÜHENDİSLER - MİM. VE MÜH.ODASINDAN belge almalıdırlar.

 

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem vergi işlenmiş olmalıdır.)

8- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdanları  (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)ya da bankadan alınmış Son 3 aylık hesap dökümü (Banka imza sirküleri ile birlikte)

10- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada bu bilgilerinhepsini içeren

       Nüfus dairesinden alınmış yeni tarihli Nüfus kayıt örneği istenmektedir.

11- Gayrimenkul Tapu fatokopileri (Var ise)

12- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

13- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu(Acentemizden temin edebilirsiniz)

14- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

15- Pasaportunuzun 1. ve 2. sayfaları ile birlikte var ise daha önceden alınmış olan

       tüm 'Schengen' vizelerinin fotokopileri.

16-Nufuskayıt örneği

17-İkametgah

 

 

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

-

1- Pasaport (Süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay olmalıdr.)

2- Vize Başvuru Formu 

3- Yeni çekilmiş--rötuşsuz ve arkası beyaz fonlu 2 adet vesikalık resim istenmektedir.

     Vize başvurusu için kullanacağınız fotoğrafın yeni çekilmiş ve pasaportunuzu çıkartırken yada

     daha önceki aldığınız vizelerde kullanılmamış olduğuna dikkat ediniz.

     Poloraid--biometrik--renkli fotokopi ve foto shop olan resimler kabul edilmemektedir.!

4- Macaristan Başkonsolosluğu'na  hitaben A4 kağıdına  yazılmış gidiş amacını ve

     gidiş - dönüş tarihlerini belirten vize talep dilekçesi hitaben

5- Bağlı bulunduğu makamdan çalıştığına dair görev yazısı

6- Resmi kurum görev kimlik kartının önlü - arkalı fotokopisi

7- Maaş bordrosu (Son 3 ay)

8- Banka hesap cüzdan (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış Son 3 aylık hesap dökümü (Banka imza sirküleri ile birlikte)

9- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi 

10- Gayrimenkul Tapu fatokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

13- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

14- Pasaportunuzun 1. ve 2. sayfaları ile birlikte var ise daha önceden alınmış olan

       tüm 'Schengen' vizelerinin fotokopileri.

15-Nufuskayıt örneği

16-İkametgah

 

 

 

 

 

 

Turistik Vize / Emekliler

1- Pasaport (Süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay olmalıdr.)

2- Vize Başvuru Formu 

3- Yeni çekilmiş--rötuşsuz ve arkası beyaz fonlu 2 adet vesikalık resim istenmektedir.

     Vize başvurusu için kullanacağınız fotoğrafın yeni çekilmiş ve pasaportunuzu çıkartırken yada

     daha önceki aldığınız vizelerde kullanılmamış olduğuna dikkat ediniz.

     Poloraid--biometrik--renkli fotokopi ve foto shop olan resimler kabul edilmemektedir.!

4- Macaristan Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış gidiş amacını ve gidiş - dönüş tarihlerini

     Belirten vize talep dilekçesi

5- Emeklilik cüzdanı

6- Emeklilik maaşı aldığı banka hesap cüzdanı     (Aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı)

7- Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış Son 3 aylık hesap dökümü (Banka imza sirküleri ile birlikte)

8- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı 

9- Gayrimenkul Tapu fatokopileri (Var ise)

10- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

11- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

12- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

13- Pasaportunuzun 1. ve 2. sayfaları ile birlikte var ise daha önceden alınmış olan

       tüm 'Schengen' vizelerinin fotokopileri.

14-Nufus kayıt örneği

15-İkametgâh

 

 

Turistik Vize / Ev Hanımları

-

1- Pasaport (Süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay olmalıdr.)

2- Vize Başvuru Formu 

3- Yeni çekilmiş--rötuşsuz ve arkası beyaz fonlu 2 adet vesikalık resim istenmektedir.

     Vize başvurusu için kullanacağınız fotoğrafın yeni çekilmiş vepasaportunuzu çıkartırken yada

     daha önceki aldığınız vizelerde kullanılmamış olduğuna dikkat ediniz.

     Poloraid--biometrik--renkli fotokopi ve foto shop olan resimler kabul edilmemektedir.!

4- Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten Macaristan Başkonsolosluğuna

     hitaben yazılmış vize talep dilekçesi 

5- Eşine ait iş evrakları

6- Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış Son 3 aylık hesap dökümü (Banka imza sirküleri ile birlikte)

7- Evlenme cüzdanı fotokopisi 

8- Gayrimenkul Tapu fotokopileri (Var ise)

9- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

10- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

11- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

12- Pasaportunuzun 1. ve 2. sayfaları ile birlikte var ise daha önceden alınmış olan

       tüm 'Schengen' vizelerinin fotokopileri.

13-Nufus kayıt örneği

14-İkametgâh


Copyright © 2015 By JETFİKO

Antis Travel