İTALYA

 

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler   

 1. Pasaport - (Pasaportunuzda  Seyahatinizin  bitiş tarihinden itibaren enaz 6 ay temdit süresi ve en az  2 adet boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.)
 2. Vize Başvuru Formu  (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. --18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber  imza atmak zorundadırlar )  
 3. Yeni çekilmiş ve Biyometrik özelikte (35mmX45mm) 2 adet vesikalık resim. 
 4. Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış seyehat  tarihlerini belirten  İtalya  Başkonsolosluğuna yada Büyükelçiliğine hitaben yazılmış vize talep dilekçesi.
 5. Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)
 6. Faaliyet Belgesi  fotokopisi  (Ticaret  veya  Sanayi  Odası - son 3 ay tarihli ) (Pasaportunda Schengen vizesi bulunmayan  yolculardan  Faaliyet Belgesi  Orjinal olarak istenmektedir) 
 7. Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem vergi matrahı işlenmiş olmalıdır.)
 8. Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi
 9.  Banka hesap cüzdanları yada bankadan alınmış referans yazısı veya Son 6 aylık hesap dökümü(Banka imza sirküleri ile birlikte)
 10. Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu(Acentemizden Temin edebilirsiniz)
 11. Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden Temin edebilirsiniz)
 12. Evli olanlardan Evlenme cüzdanı 
 13.  T.C  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdanı  Fotokopisi
 14. Pasaportunuzun Resimli kimlik sayfası ile  birlikte  var ise  eski ve yeni pasapotunuzda daha önceden alınmış  tüm "Schengen ülkeleri ve İngiltere - İsviçre - Romanya- Bulgaristan vizelerinin fotokopileri.
 15. Protokol yazısı-------(Sadece izmir'deki Konsolosluktan vize başvurusu yapacaklardan istenmektedir)
 16. Kredi Kartı  extresi--(Sadece izmir'deki Konsolosluktan vize başvurusu yapacaklardan istenmektedir)
 17. Nufus kayıt örneği
 18. İkametgah

Not: Konsolosluk gerekli gördüğü takdirde  yukarıdaki listede istenen  belgelerin  dışında başka belgeler de  isteyebilir yada mevcut tüm evrakların orjinallerini görmek isteyebilir. 

Not:  İstenmediği sürece talep edilenlerin dışında kesinlikle Orijinal evrak göndermeyiniz  kaybolan orjinal evraklardan şirketimiz kesinlikle sorumlu  olmayacaktır. 

 

 

Turistik Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)  

 1. Pasaport - (Pasaportunuzda  Seyahatinizin  bitiş tarihinden itibaren enaz 6 ay temdit süresi ve en az  2 adet boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.)
 2. Vize Başvuru Formu  (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. --18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber  imza atmak zorundadırlar )  
 3. Yeni çekilmiş ve Biyometrik özelikte (35mmX45mm) 2 adet vesikalık resim. 
 4. Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış seyehat tarihlerini  belirten  İtalya  Başkonsolosluğuna yada Büyükelçiliğine hitaben yazılmış vize talep dilekçesi.
 5. Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)
 6. Faaliyet Belgesi  fotokopisi  (Ticaret  veya  Sanayi  Odası - son 3 ay tarihli ) (Pasaportunda Schengen vizesi bulunmayan  yolculardan  Faaliyet Belgesi  Orjinal olarak istenmektedir) 
 7. Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem vergi matrahı işlenmiş olmalıdır.)
 8. Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi
 9. SGK (SSK) işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin  1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı  işyerinden SSK işe  giriş bildirgesini temin etmelidir.)
 10. Son 3 aylık  Maaş Bordrosu (Vize başvurusunu İzmir'deki Konsolosluktan  yapacak yolculardan  maaş bordrosu son   4 aylık olarak  istenmektedir.!)
 11. SGK'lı  Hizmet Dökümü (PTT şubesinden  e-devlet  işlem şifresi alınarak  türkiye.gov.tr  sitesinden temin edebilirsiniz)
 12.  Banka hesap cüzdanları ya da bankadan alınmış referans yazısı veya Son 6 aylık hesap dökümü ( Banka imza sirküleri ile birlikte)
 13. Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu(Acentemizden Temin edebilirsiniz)
 14. Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden Temin edebilirsiniz)
 15. Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi  
 16.  T.C  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi
 17. Pasaportunuzun Resimli kimlik sayfası ile  birlikte  var ise  eski ve yeni pasapotunuzda daha önceden alınmış  tüm "Schengen ülkeleri ve İngiltere - İsviçre - Romanya- Bulgaristan vizelerinin fotokopileri.
 18. Protokol yazısı-------(Sadece izmir'deki Konsolosluktan vize başvurusu yapacaklardan istenmektedir)
 19. Kredi Kartı  extresi--(Sadece izmir'deki Konsolosluktan vize başvurusu yapacaklardan istenmektedir)
 20. Nufus kayıt örneği
 21. İkametgah

 

Not: Konsolosluk gerekli gördüğü takdirde  yukarıdaki listede istenen  belgelerin  dışında başka belgeler de  isteyebilir yada mevcut tüm evrakların orjinallerini görmek isteyebilir. 

Not:  İstenmediği sürece talep edilenlerin dışında kesinlikle Orijinal evrak göndermeyiniz  kaybolan orjinal evraklardan şirketimiz kesinlikle sorumlu  olmayacaktır. 

 

Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri 

 1. Pasaport - (Pasaportunuzda  Seyahatinizin  bitiş tarihinden itibaren enaz 6 ay temdit süresi ve en az  2 adet boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.)
 2. Vize Başvuru Formu  (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. --18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber  imza atmak zorundadırlar )  
 3.  Yeni çekilmiş ve Biyometrik özelikte (35mmX45mm) 2 adet vesikalık resim. 
 4. Firma antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış seyehat  tarihlerini  belirten  İtalya  Başkonsolosluğuna yada Büyükelçiliğine hitaben yazılmış vize talep dilekçesi.
 5. imza Beyannamesi fotokopisi
 6. Faaliyet Belgesi  fotokopisi  (Bağlı bulunduğu  Odadan ve  son 3 ay tarihli ) 
 7. Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem vergi matrahı işlenmiş olmalıdır.)
 8. Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)
 9.  Banka hesap cüzdanları ya da bankadan alınmış referans yazısı veya Son 6 aylık hesap dökümü (Banka imzasirküleri ile birlikte)
 10. Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu
 11. Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Herhangi bir Seyahat Acentesi  ile  italya turuna katılan yolcular seyahat sigortası  poliçelerini  acentelerinden temin edebilirler.Bunun dışında istenildiği takdirde   sigorta poliçesi acentamız tarafından yapılmaktadır.) 
 12. Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi  yada Nüfus dairesinden alınmış  yeni tarihli Orjinal      Nüfus kayıt örneği  
 13. T.C  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdanı  Fotokopisi
 14. Pasaportunuzun Resimli kimlik sayfası ile  birlikte  var ise  eski ve yeni pasapotunuzda daha önceden alınmış  tüm "Schengen ülkeleri ve İngiltere - İsviçre - Romanya- Bulgaristan vizelerinin fotokopileri.
 15. Protokol yazısı-------(Sadece izmir'deki Konsolosluktan vize başvurusu yapacaklardan istenmektedir)
 16. Kredi Kartı  extresi--(Sadece izmir'deki Konsolosluktan vize başvurusu yapacaklardan istenmektedir)

Not: Konsolosluk gerekli gördüğü takdirde  yukarıdaki listede istenen  belgelerin  dışında başka belgeler de  isteyebilir yada mevcut tüm evrakların orjinallerini görmek isteyebilir. 

Not:  İstenmediği sürece talep edilenlerin dışında kesinlikle Orijinal evrak göndermeyiniz  kaybolan orjinal evraklardan şirketimiz kesinlikle sorumlu  olmayacaktır. 

 

 

Turistik Vize / Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler 

 1. Pasaport - (Pasaportunuzda  Seyahatinizin  bitiş tarihinden itibaren enaz 6 ay temdit süresi ve en az  2 adet boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.)
 2. Vize Başvuru Formu  (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. --18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber  imza atmak zorundadırlar )  
 3.  Yeni çekilmiş ve Biyometrik özelikte (35mmX45mm) 2 adet vesikalık resim. 
 4. Antetli kağıda - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış seyehat  tarihlerini  belirten  İtalya  Başkonsolosluğuna yada Büyükelçiliğine hitaben yazılmış vize talep dilekçesi.
 5. imza  Beyannamesi  yada imza Sirkülerinin  fotokopisi
 6. Faaliyet Belgesi  Fotokopisi (Bağlı bulunduğu odadan ve son 3 ay tarihli)
       AVUKATLAR - BARO’DAN
       DOKTORLAR - TABİPLER ODASINDAN
       ECZACILAR - ECZACILAR ODASINDAN 
       DİŞ HEKİMLERİ - DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN
       MİM.VE MÜHENDİSLER - MİM.VE MÜH.ODASINDAN belge almalıdırlar.!! 
 7. Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem vergi matrahı işlenmiş olmalıdır.)
 8. Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Şirket  ise)
 9.  Banka hesap cüzdanları yada banka referans yazısı veya Son 6 aylık hesap dökümü (banka imza sirküleri ile birlikte)
 10. Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden Temin Edebilirsiniz)
 11. Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)
 12. Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi  
 13.  T.C  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdanı  Fotokopisi
 14. Pasaportunuzun Resimli kimlik sayfası ile  birlikte  var ise  eski ve yeni pasapotunuzda daha önceden alınmış  tüm "Schengen ülkeleri ve İngiltere - İsviçre - Romanya- Bulgaristan vizelerinin fotokopileri.
 15. Protokol yazısı-------(Sadece izmir'deki Konsolosluktan vize başvurusu yapacaklardan istenmektedir)
 16. Kredi Kartı  extresi--(Sadece izmir'deki Konsolosluktan vize başvurusu yapacaklardan istenmektedir)
 17. Nufus kayıt örneği
 18. İkametgah

Not: Konsolosluk gerekli gördüğü takdirde  yukarıdaki listede istenen  belgelerin  dışında başka belgeler de  isteyebilir yada mevcut tüm evrakların orjinallerini görmek isteyebilir. 

Not:  İstenmediği sürece talep edilenlerin dışında kesinlikle Orijinal evrak göndermeyiniz  kaybolan orjinal evraklardan şirketimiz kesinlikle sorumlu  olmayacaktır. 

 

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

 1.  Pasaport - (Pasaportunuzda  Seyahatinizin  bitiş tarihinden itibaren enaz 6 ay temdit süresi ve en az  2 adet boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.)
 2. Vize Başvuru Formu  (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. --18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber  imza atmak zorundadırlar )  
 3. Yeni çekilmiş ve Biyometrik özelikte (35mmX45mm) 2 adet vesikalık resim.  
 4.  Seyehat amacını  belirten İtalya  Başkonsolosluğuna yada Büyükelçiliğe hitaben yazılmış vize talep dilekçesi 
 5. Bağlı bulunduğu makamdan (Orjinal) resmi görev yazısı  (Yazıda çalışan kişinin  seyahat edeceği   tarihleri --kurumdaki görevi  ve yıllık iznini  mi kullanacağı   yoksa  görevli  olarakmı  seyahat edeceği  mutlaka  belirtilmelidir.)
 6. Var ise, Resmi kurum görev kimlik kartının önlü - arkalı fotokopisi
 7. Son 3 ay Maaş bordrosu (Vize başvurusunu İzmir'deki Konsolosluktan  yapacak yolculardan  maaş bordrosu son  4 aylık olarak  istenmektedir.)
 8.  Banka hesap cüzdanları yada Bankadan alınmış referans yazısı veya Son 6 aylık hesap dökümü ( Banka imza sirküleri ile birlikte)
 9. Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)
 10. Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)
 11. Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi  
 12.  T.C  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdanı  Fotokopisi
 13. Pasaportunuzun Resimli kimlik sayfası ile  birlikte  var ise  eski ve yeni pasapotunuzda daha önceden alınmış  tüm "Schengen ülkeleri ve İngiltere - İsviçre - Romanya- Bulgaristan vizelerinin fotokopileri.
 14. Protokol yazısı-------(Sadece izmir'deki Konsolosluktan vize başvurusu yapacaklardan istenmektedir)
 15. Kredi Kartı  extresi--(Sadece izmir'deki Konsolosluktan vize başvurusu yapacaklardan istenmektedir)
 16. Nufus kayıt örneği
 17. İkametgah

 

Not: Konsolosluk gerekli gördüğü takdirde  yukarıdaki listede istenen  belgelerin  dışında başka belgeler de  isteyebilir yada mevcut tüm evrakların orjinallerini görmek isteyebilir. 

Not:  İstenmediği sürece talep edilenlerin dışında kesinlikle Orijinal evrak göndermeyiniz  kaybolan orjinal evraklardan şirketimiz kesinlikle sorumlu  olmayacaktır. 

 

Turistik Vize / Emekliler  

 1. Pasaport - (Pasaportunuzda  Seyahatinizin  bitiş tarihinden itibaren enaz 6 ay temdit süresi ve en az  2 adet boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.)
 2. Vize Başvuru Formu  (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. --18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber  imza atmak zorundadırlar )  
 3. Yeni çekilmiş ve Biyometrik özelikte (35mmX45mm) 2 adet vesikalık resim.  
 4. Seyehat tarihlerini belirten İtalya  Başkonsolosluğuna yada Büyükelçiliğe hitaben yazılmış vize talep dilekçesi 
 5. Emeklilik cüzdanının yada kartının fotokopisi
 6. Son 4 aylık  ıslak imzalı kaşeli orijinal emekli maaş dökümü. -------(Sadece izmir'deki Konsolosluktan vize başvurusu yapacak yolculardan  istenmektedir)
 7. Emeklilik maaşını aldığı banka cüzdanı veya banka dan alınmış 3 aylık döküm  (Aldığı net maaşı gösteriyor  olmalı) 
 8.  Banka hesap cüzdanları yada Bankadan alınmış referans yazısı veya Son 6 aylık hesap dökümleri (Banka imza sirküleriile birlikte)
 9. Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)
 10. Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden Temin edebilirsiniz) 
 11. Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi  
 12.  T.C  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdanı  Fotokopisi
 13. Pasaportunuzun Resimli kimlik sayfası ile  birlikte  var ise  eski ve yeni pasapotunuzda daha önceden alınmış  tüm "Schengen ülkeleri ve İngiltere - İsviçre - Romanya- Bulgaristan vizelerinin fotokopileri.
 14. Protokol yazısı-------(Sadece izmir'deki Konsolosluktan vize başvurusu yapacak yolculardan  istenmektedir)
 15. Kredi Kartı  extresi--(Sadece izmir'deki Konsolosluktan vize başvurusu yapacak yolculardan  istenmektedir)
 16. Nufus kayıt örneği
 17. İkametgah

Not: Konsolosluk gerekli gördüğü takdirde  yukarıdaki listede istenen  belgelerin  dışında başka belgeler de  isteyebilir yada mevcut tüm evrakların orjinallerini görmek isteyebilir. 

Not:  İstenmediği sürece talep edilenlerin dışında kesinlikle Orijinal evrak göndermeyiniz  kaybolan orjinal evraklardan şirketimiz kesinlikle sorumlu  olmayacaktır. 

 

 

 

Turistik Vize / Ev Hanımları 

 1. Pasaport - (Pasaportunuzda  Seyahatinizin  bitiş tarihinden itibaren enaz 6 ay temdit süresi ve en az  2 adet boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.)
 2. Vize Başvuru Formu  (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. --18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber  imza atmak zorundadırlar )  
 3.  Yeni çekilmiş ve Biyometrik özelikte (35mmX45mm) 2 adet vesikalık resim.  
 4. Eşi tarafından imzalı--Seyahat  tarihlerini   belirten İtalya  Başkonsolosluğuna yada Büyükelçiliğe hitaben yazılmış vize talep dilekçesi 
 5. Eşine ait iş evrakları-(Çalışmayan ev hanımları eşleri ile beraber vize başvurusunda bulundukları zaman sadece evlenme cüzdanı fotokopisi  vermeleri yeterli olacaktır)
 6. Bankadan hesap cüzdanları ya da Bankadan alınmış referans yazısı veya Son 3 aylık hesap dökümü (Banka imza sirküleri ile birlikte)
 7. Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)
 8. Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz) 
 9. Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi  
 10.  T.C  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdanı  Fotokopisi
 11. Pasaportunuzun Resimli kimlik sayfası ile  birlikte  var ise  eski ve yeni pasapotunuzda daha önceden alınmış  tüm "Schengen vizelerini ve İngiltere - İsviçre - Romanya- Bulgaristan vizelerinin  fotokopileri.
 12. Protokol yazısı-------(Sadece izmir'deki Konsolosluktan vize başvurusu yapacaklardan istenmektedir)
 13. Kredi Kartı  extresi--(Sadece izmir'deki Konsolosluktan vize başvurusu yapacaklardan istenmektedir)
 14. Nufus kayıt örneği
 15. İkametgâh

Not: Konsolosluk gerekli gördüğü takdirde  yukarıdaki listede istenen  belgelerin  dışında başka belgeler de  isteyebilir yada mevcut tüm evrakların orjinallerini görmek isteyebilir. 

Not:  İstenmediği sürece talep edilenlerin dışında kesinlikle Orijinal evrak göndermeyiniz  kaybolan orjinal evraklardan şirketimiz kesinlikle sorumlu  olmayacaktır. 

 


Copyright © 2015 By JETFİKO

Antis Travel