İSVİÇRE

 

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

 

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş Arka fonu beyaz 2 adet Biometrik resim

4- Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış İsviçre Başkonsolosluğuna  hitaben  yazılmış vize talep dilekçesi

5-Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

6- Faaliyet Belgesi  Fotokopisi !! (Tic. veya  San.Odası - son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

9- Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) yada bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)

10- Tapu fotokopileri (var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- Evli olanlardan  Evlenme cüzdanı  fotokopisi  

13- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları  (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa'nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

14- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

15-Seyahat sağlık sigortası (Acentemizden temin edebilirsiniz)

16-Nufus kayıt örneği

17- İkametgah

 

 

Turistik Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

  

1- Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş Arka fonu beyaz 2 adet  Biometrik resim

4- Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış İsviçre Başkonsolosluğuna  hitaben  yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

6- Faaliyet Belgesi  Fotokopisi !! (Tic. veya  San.Odası - son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

9- SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı  işyerinden eski SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir)

10- Maaş Bordrosu (son 3 ay)

11- SSK' lı  Hizmet Dökümü 

12- Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)

13- Tapu fotokopileri (var ise)

14- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

15- Evli olanlardan  Evlenme cüzdanı  fotokopisi  

 16- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğerGeçerlilik sürelerini gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa'nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

17- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

18-Seyahat sağlık sigortası (Acentemizden temin edebilirsiniz)

19-Nufus kayıt örneği

20- İkametgah

 

Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

 

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu  ( Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş Arka fonu beyaz 2 adet  Biometrik resim

4- Firma antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış İsviçre Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Firma sahibinin  imza Beyannamesi  fotokopisi

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek odasından -son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdaı (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  

10- Tapu fotokopileri (var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- Evli olanlardan  Evlenme cüzdanı  fotokopisi  

13- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğerGeçerlilik sürelerini gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa'nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

14- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

15-Seyahat sağlık sigortası (Acentemizden temin edebilirsiniz)

16-Nufus kayıt örneği

17- İkametgah

 

Turistik Vize / Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

 

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş Arka fonu beyaz 2 adet Biometrik resim

4-Firma antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış İsçivreBaşkonsolosluğuna  hitaben  yazılmış vize talep dilekçesi

5- İmza Beyannamesi fotokopisi (Şirket ise imza sirküleri)                                         

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek  odasından ve son 3 ay tarihli)

    AVUKATLAR - BARO’DAN

    DOKTORLAR - TABİPLER ODASINDAN

    ECZACILAR - ECZACILAR ODASINDAN

    DİŞ HEKİMLERİ - DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN

    MİM. VE MÜHENDİSLER - MİM. VE MÜH.ODASINDAN  faaliyet belgesi almalıdırlar.

 7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Şirket ise)

9- Banka hesap cüzdanı  (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) yada bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte) 

10- Tapu fotokopileri (var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- Evli olanlardan  Evlenme cüzdanı  fotokopisi  

 13- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış  diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60.sayfa'nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

14- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu(Acentemizden temin edebilirsiniz)

15-Seyahat sağlık sigortası (Acentemizden temin edebilirsiniz)

16-Nufus kayıt örneği

17- İkametgah

 

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

 

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu  ( Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş Arka fonu beyaz 2 adet  Biometrik resim

4- İsviçre Başkonsolosluğuna hitaben  yazılmış vize talep dilekçesi

5- Bağlı bulunduğu makamdan görev yazısı

6- Resmi kurum görev kimlik kartının önlü-arkalı  fotokopisi

7- Maaş bordrosu (Son 3 ay)

8- Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)

9- Tapu fotokopileri (var ise)

10- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

11- Evli olanlardan  Evlenme cüzdanı  fotokopisi 

 12- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa'nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

13- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

14-Seyahat sağlık sigortası (Acentemizden temin edebilirsiniz)

15-Nufus kayıt örneği

16- İkametgâh

 

 Turistik Vize / Emekliler

 

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu ( Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş Arka fonu beyaz 2 adet Biometrik resim

4- İsviçre Başkonsolosluğuna hitaben  yazılmış vize talep dilekçesi

5- Emeklilik cüzdanının veya kartının  fotokopisi

6- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi (Aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı)

7- Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)

8- Tapu fotokopileri (var ise)

9- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

10- Evli olanlardan  Evlenme cüzdanı  fotokopisi  

11- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik  sürelerini gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60.sayfa'nın fotokopilerini  görmek  istemektedir!!

12- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

13-Seyahat sağlık sigortası (Acentemizden temin edebilirsiniz)

14-Nufus kayıt örneği

15- İkametgâh

 


Copyright © 2015 By JETFİKO

Antis Travel