İSPANYA

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

 

1- Pasaport .(Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyahat tarihinden 

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının 

     bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' 

     sayfalarına vize  basılmamakta ve var ise eski pasaportunuzu ibraz etmenizin sizin  için  

     referans olacağını unutmayınız)  

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3-  Yeni çekilmiş--rötuşsuz  ve  arkası beyaz fonlu 2 adet vesikalık  resim istenmektedir.  

     Vize başvurusu için vereceğiniz fotoğrafın  son 3 ay içinde çekilmiş  ve 

     pasaportunuzdaki daha önceki aldığınız vizelerde kullanılmamış olduğuna dikkat ediniz.!!

      Poloraid--biometrik ve renkli fotokopi  olan resimler kabul edilmemektedir.!! 

4-Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış İspanya

    Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5-Şirketin imza sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

6- Faaliyet Belgesi Fotokopisi (Tic. veya San. Odası - son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

8- Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

9-  Orijinal Şahsi Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)yada Banka yetkilileri tarafından onaylı (kaşeli--imzalı) hesap dökümü(İmza sirküleri ile birlikte)

10- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi 

11- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

12- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini

       gösteren sayfaları (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa'nın

       fotokopilerini görmek istemektedir!!

13- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir.)

14- Seyahat sağlık sigortası poliçesi(Acentemizden temin edilmektedir.)

15-Nufus kayıt örneği

16-İkametgah

 

Turistik Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

  

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyahat tarihinden 

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının 

     bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' 

     sayfalarına vize  basılmamakta ve var ise eski pasaportunuzu ibraz etmenizin sizin  için  

     referans olacağını unutmayınız)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup  imzalanmalıdır)

3-  Yeni çekilmiş--rötuşsuz  ve  arkası beyaz fonlu 2 adet vesikalık  resim istenmektedir.  

      Vize başvurusu için vereceğiniz fotoğrafın  son 3 ay içinde çekilmiş  ve 

      pasaportunuzdaki daha önceki aldığınız vizelerde kullanılmamış olduğuna dikkat ediniz.!!

      Poloraid--biometrik ve renkli fotokopi  olan resimler kabul edilmemektedir.!! 

 

4- Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış İspanya

     Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

6- Faaliyet Belgesi  Fotokopisi !! (Tic. veya San. Odası - son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

9- SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki

     çalıştığı  işyerinden eski SSK işe  giriş bildirgesini temin etmelidir)

10- Maaş Bordrosu (son 3 ay)

11- SSK' lı  Hizmet Dökümü 

12-  Orijinal Şahsi Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)yada  Banka yetkilileri tarafından onaylı (kaşeli--imzalı) hesap dökümü (İmza sirküleri ile birlikte)

13- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi 

       14- T.C  Kimlik numarası  yazılı  Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

15-Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerin

      gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası  olan 60.sayfa'nın

      fotokopilerini görmek istemektedir!!

16- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir.)

17- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edilmektedir.)

18-Nufus kayıt örneği

19-İkametgah

 

 

Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

 

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi seyahat tarihinden 

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının 

     bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' 

     sayfalarına vize  basılmamakta ve var ise eski pasaportunuzu ibraz etmenizin sizin  için  

     referans olacağını unutmayınız)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş--rötuşsuz  ve  arkası beyaz fonlu 2 adet vesikalık  resim istenmektedir.  

     Vize başvurusu için vereceğiniz fotoğrafın  son 3 ay içinde çekilmiş  ve 

     pasaportunuzdaki daha önceki aldığınız vizelerde kullanılmamış olduğuna dikkat ediniz.!!

     Poloraid--biometrik ve renkli fotokopi  olan resimler kabul edilmemektedir.!! 

4- Firma antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış İspanya 

     Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Firma sahibinin imza beyannamesi fotokopisi

6- Faaliyet Belgesi  fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek odasından -son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9-  Orijinal Şahsi Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) yada Banka yetkilileri tarafından onaylı (kaşeli--imzalı) hesap dökümü(İmza sirküleri ile birlikte)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi 

13- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

14- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğerGeçerlilik sürelerini

       gösteren sayfaları (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfasıolan 60.sayfa'nın

       fotokopilerini görmek istemektedir!!

15- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir.)

16- Seyahat sağlık sigortası poliçesi(Acentemizden temin edilmektedir.)

17-Nufus kayıt örneği

18-İkametgah

 

Turistik Vize / Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

 

1- Pasaport  (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyahat tarihinden 

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının 

     bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' 

     sayfalarına vize  basılmamakta ve var ise eski pasaportunuzu ibraz etmenizin sizin  için  

     referans olacağını unutmayınız)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş--rötuşsuz  ve  arkası beyaz fonlu 2 adet vesikalık  resim istenmektedir.  

     Vize başvurusu için vereceğiniz fotoğrafın  son 3 ay içinde çekilmiş  ve 

     pasaportunuzdaki daha önceki aldığınız vizelerde kullanılmamış olduğuna dikkat ediniz.!!

     Poloraid--biometrik ve renkli fotokopi  olan resimler kabul edilmemektedir.!! 

4- Firma antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış İspanya 

     Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- İmza Beyannamesi fotokopisi (Şirket ise imza sirküleri)

6- Faaliyet Belgesi  fotokopisi (Bağlı olduğu meslek  odasından ve son 3 ay tarihli)

    AVUKATLAR - BARO’DAN

    DOKTORLAR - TABİPLER ODASINDAN

    ECZACILAR - ECZACILAR ODASINDAN 

    DİŞ HEKİMLERİ - DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN

    MİM. VE MÜHENDİSLER - MİM. VE MÜH.ODASINDAN     faaliyet belgesi almalıdırlar.

 7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Şirket ise)

9-  Orijinal Şahsi Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) yada Banka yetkilileri tarafından onaylı (kaşeli--imzalı) hesap dökümü(İmza sirküleri ile birlikte)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi 

13- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

14- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini  gösteren sayfaları (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa'nın  fotokopilerini görmek istemektedir!!

15- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir.)

16- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edilmektedir.)

17-Nufus kayıt örneği

18-İkametgâh

 

 

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

  

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyahat tarihinden 

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının  bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' 

     sayfalarına vize  basılmamakta ve var ise eski pasaportunuzu ibraz etmenizin sizin  için  

     referans olacağını unutmayınız)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş--rötuşsuz  ve  arkası beyaz fonlu 2 adet vesikalık  resim istenmektedir.  

     Vize başvurusu için vereceğiniz fotoğrafın  son 3 ay içinde çekilmiş  ve 

     pasaportunuzdaki daha önceki aldığınız vizelerde kullanılmamış olduğuna dikkat ediniz.!!

     Poloraid--biometrik ve renkli fotokopi  olan resimler kabul edilmemektedir.!! 

4- İspanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

5- Bağlı bulunduğu makamdan görev yazısı

6- Resmi kurum görev kimlik kartı önlü-arkalı fotokopisi

7- Maaş bordrosu (Son 3 ay)

8- Orijinal Şahsi Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

 yada Banka yetkilileri tarafından onaylı (kaşeli--imzalı) hesap dökümü (İmza sirküleri ile birlikte)

9- Tapu fotokopileri (Var ise)

10- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

11- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi 

12- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

13- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa'nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

14- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir.)

15- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edilmektedir.)

16-Nufus kayıt örneği

17-İkametgah

 

 

Turistik Vize / Emekliler

-

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyahat tarihinden 

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının 

     bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' 

     sayfalarına vize  basılmamakta ve var ise eski pasaportunuzu ibraz etmenizin sizin  için  

     referans olacağını unutmayınız)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş--rötuşsuz ve arkası beyaz fonlu 2 adet vesikalık resim istenmektedir.

     Vize başvurusu için vereceğiniz fotoğrafın son 3 ay içinde çekilmiş ve

     pasaportunuzdaki daha önceki aldığınız vizelerde kullanılmamış olduğuna dikkat ediniz.!!

     Poloraid--biometrik ve renkli fotokopi olan resimler kabul edilmemektedir.!!

4- İspanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Emeklilik cüzdanının veya kartının fotokopisi

6- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi (Aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı)

7- Orijinal Şahsi Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

yada Banka yetkilileri tarafından onaylı (kaşeli--imzalı) hesap dökümü(İmza sirküleri ile birlikte)

8- Tapu fotokopileri (Var ise)

9- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

10- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi 

 11- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

12- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60.sayfa'nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

13- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir.)

14- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edilmektedir.)

15-İkametgah

16-Nufs kayıt örneği


Copyright © 2015 By JETFİKO

Antis Travel