İNGİLTERE

 

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren  en az 6 Ay ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Elektronik ortamda  eksiksiz olarak doldurunuz, print ederek  imzalayınız ve  başvuru sırasında mutlaka yanınızda bulundurunuz!)  

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

4- Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış İngiltere Başkonsolosluğuna  hitaben İngilizce olarak  yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi 

6- Faaliyet Belgesi (İngilizce tercümeli) (Tic veya San.Odasından İngilizce olarak alınmalıdır -- son 3 ay tarihli)

7-  Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

8-  Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (İngilizce tercümeli)

9- Banka hesap cüzdanı(güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalı yada Bankadan Antetli kağıdına ingilizce olarak yazılmış bir hesap dökümü alınmalıdır!)

10- Tapu fotokopileri(var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12-Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa'nın fotokopilerini istemektedir!!

13- Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir)

14- Nufus kayıt örneği

15- İkametgah

 

 

 

Turistik Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

 

1- Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren  en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Elektronik ortamda  eksiksiz olarak doldurunuz, print ederek  imzalayınız ve  başvuru sırasında mutlaka yanınızda bulundurunuz!)  

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

4- Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış İngiltere Başkonsolosluğuna  hitaben İngilizce olarak  yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi 

6- Faaliyet Belgesi  (İngilizce tercümeli)(Tic veya San. Odasından İngilizce olarak alınabilir -- son 3 ay tarihli)

7-  Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

8-  Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (İngilizce tercümeli)

9-  SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı  işyerinden SSK işe  giriş bildirgesini temin etmelidir)

10- Maaş Bordrosu (son 3 ay)

11- SSK' lı  Hizmet Dökümü

12- Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalı yada Bankadan Antetli kağıdına ingilizce olarak yazılmış bir hesap dökümü alınmalıdır!)

13- Tapu fotokopileri(var ise)

14- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)       

15-Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğerGeçerlilik sürelerini gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfasıolan 60. sayfa'nın fotokopilerini istemektedir!!

16- Konfirmeli otel ve Uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir)

17-İkametgah

18- Nufus kayıt örneği

 

 

Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

 

1- Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren  en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Elektronik ortamda  eksiksiz olarak doldurunuz, print ederek  imzalayınız ve  başvuru sırasında mutlaka yanınızda bulundurunuz!

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

4- Firma antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış İngiltere Başkonsolosluğuna  hitaben İngilizce olarak  yazılmış  vize talep dilekçesi

5- Firma sahibinin  imza Beyannamesi  

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek odasından-- ingilizce tercümesi yapılmış  ve son 3 ay tarihli olmalıdır)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi  (Var ise) (İngilizce tercümeli)

9- Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalı yada Bankadan Antetli kağıdına ingilizce olarak yazılmış bir hesap dökümü alınmalıdır)

10- Tapu fotokopileri(var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)                                   

12-Konsolosluk pasaportunuzun  1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerinigösteren  sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası  olan 60. sayfa'nın fotokopilerini istemektedir!!

13- Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir)

14-İkametgah

15-Nufus kayıt örneği

 

Turistik Vize / Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

 

1- Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren  en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Elektronik ortamda  eksiksiz olarak doldurunuz, print ederek  imzalayınız ve  başvuru sırasında mutlaka yanınızda bulundurunuz!)  

 3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

4- Antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış İngiltere Başkonsolosluğuna  hitaben İngilizce olarak  yazılmış  vize talep dilekçesi

5- İmza Beyannamesi fotokopisi                  

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi(Bağlı bulunduğu meslek odasından ingilizce  tercümesi yapılmış  ve son 3 ay tarihli olmalıdır)

    AVUKATLAR - BARO’ DAN

    DOKTORLAR - TABİPLER ODASINDAN

    ECZACILAR - ECZACILAR ODASINDAN

    DİŞ HEKİMLERİ - DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN

    MİM.VE MÜHENDİSLER - MİM.VE MÜH.ODASINDAN     faaliyet belgesi  almalıdırlar.

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Şirket ise) (İngilizce tercümeli)

9- Banka hesap cüzdan fotokopileri(güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalı yada Bankadan Antetli kağıdına ingilizce olarak yazılmış bir hesap dökümü alınmalıdır!)

10- Tapu fotokopileri(var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)                                    

12-Konsolosluk  pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerinigösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  ve son kimlik sayfası  olan 60.sayfa' nın fotokopilerini    istemektedir!!

13- Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir)

14-İkametgah

15-Nufus kayıt örneği

 

 

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

 

1- Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren  en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Elektronik ortamda  eksiksiz olarak doldurunuz, print ederek  imzalayınız ve  başvuru sırasında mutlaka yanınızda bulundurunuz!

 3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim.

4- İngiltere Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi

5- Bağlı bulunduğu makamdan İngilizce olarak yazılmış görev yazısı

6- Resmi kurum görev kimlik kartının önlü-arkalı  fotokopisi

7- Maaş bordrosu (Son 3 ay)

8- Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalı yada Bankadan Antetli kağıdına ingilizce olarak yazılmış bir hesap dökümü alınmalıdır!)

9- Tapu fotokopileri(var ise)

10- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)                                    

11-Konsolosluk  pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerinigösteren  sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  ve son kimlik sayfası  olan 60. sayfa'nın fotokopilerini istemektedir!!

12- Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir) 

13-İkametgah

14-Nufus kayıt örneği

 

 

Turistik Vize / Emekliler

 

1- Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren  en az 6 Ay ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Elektronik ortamda  eksiksiz olarak doldurunuz, print ederek  imzalayınız ve  başvuru sırasında mutlaka yanınızda bulundurunuz!

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim.

4- İngiltere Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi

5- Emeklilik cüzdanının veya kartının  fotokopisi

6- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi (Aldığı net maaş  miktarını gösteriyor olmalı.)

7- Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalı yada Bankadan Antetli kağıdına ingilizce olarak yazılmış bir hesap dökümü alınmalıdır!)

8- Tapu fotokopileri (var ise)

9- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)                                   

10-Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  ve son kimlik sayfası  olan 60. sayfa'nın fotokopilerini istemektedir!!

11- Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir) 

12-İkametgah

13-Nufus kayıt örneği

 

 

 

 

Turistik Vize / Ev Hanımları

 

1- Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi seyahat tarihinden itibaren  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Elektronik ortamda  eksiksiz olarak doldurunuz, print ederek  imzalayınız ve  başvuru sırasında mutlaka yanınızda bulundurunuz!)  

 3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. 

4- Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten İngiltere Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi

5- Eşine  ait iş evrakları 

6- Orjinal Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalı yada Bankadan Antetli kağıdına ingilizce olarak yazılmış bir hesap dökümü alınmalıdır!)

7- Tapu fotokopileri(var ise)

8- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)                                   

9-Konsolosluk  pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise  uzatılmış  diğer Geçerlilik sürelerini gösteren  sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  ve son kimlik sayfası  olan 60.sayfa' nın  fotokopilerini istemektedir!!

10- Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir) 

11-İkametgah

12-Nufus kayıt örneği

 

 


Copyright © 2015 By JETFİKO

Antis Travel