HOLLANDA

 

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

 

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi seyehatin bitiş 

     tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş

     vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile 

     ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup

     imzalanmalıdır.--18 yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba  beraber

     imza  atmak zorundadır)  

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet normal vesikalık resim.  (Biometrik  ve poloraid

     resimler kesinlikle kabul edilmemektedir.)

4- Şirket antetli kağıdına - gidiş amacını belirten - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından 

     imzalanmış Hollanda Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

6-  Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası - son 3 ay tarihli)

7-  Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil gazetesi fotokopisi 

9- Banka hesap cüzdaları (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- T.C  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

13- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi  

14- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

       ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

15- Konsolosluk  pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik 

       sürelerini gösteren  sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası

       olan 60. sayfa'nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

16- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir) (kesinlikle parası  ödenmiş olmalı ve faturasını vize başvurusunda ibraz etmeniz  vize başvurunuzun olumlu sonuçlanmasındaönemli  unsur olduğunu önemle hatırlatırız.!!)

17- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edilmektedir)

18-İkametgah

 

Turistik Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

-

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden 

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadarboş vize sayfasının

     bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' 

     sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup

     imzalanmalıdır.--18 yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba  beraber

     imza  atmak zorundadır)    

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet  normal vesikalık resim. (Biometrik  ve poloraid

     resimler kesinlikle kabul edilmemektedir.)

4- Şirket antetli kağıdına - gidiş amacını belirten - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından

     imzalanmış Hollanda Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası - son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil gazetesi fotokopisi 

9- SSK işe giriş bildirgesi (yolcunun çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda

     önceki  çalıştığı  işyerinden eski SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir)

10- Maaş Bordrosu (Son 3 Ay)

11- SSK'lı Hizmet Dökümü 

12- Banka hesap cüzdanları (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)

13- Tapu fotokopileri (Var ise)

14- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

15- T.C  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

16- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi     

17- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

       ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

18- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış  diğer Geçerlilik sürelerini 

       gösteren sayfaları (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan60.

       sayfa'nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

19- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir) kesinlikle parası  ödenmiş olmalı ve faturasını vize başvurusunda ibraz etmeniz  vize başvurunuzun olumlu sonuçlanmasında önemli  unsur olduğunu önemle hatırlatırız.!!)

20- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edilmektedir)

21-İkametgah

-

 

Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

 

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyehatin bitiş 

    tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş

    vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile 

    ''Gümrük ve döviz kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!) 

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup

     imzalanmalıdır.--18 yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba  beraber

     imza  atmak zorundadır

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet normal vesikalık resim. (Biometrik  ve poloraid

     resimler kesinlikle kabul edilmemektedir.)

4- Firma antetli kağıdına - gidiş amacını belirten - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından 

     imzalanmış Hollanda Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Firma sahibinin imza Beyannamesi fotokopisi

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek odasından - son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdan (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- T.C  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

13- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi           

14- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

       ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

15- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğerGeçerlilik sürelerini gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası  olan 60. sayfa'nın fotokopilerini görmek istemektedir!!

16- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir) kesinlikle parası  ödenmiş olmalı ve faturasını vize başvurusunda ibraz etmeniz  vize başvurunuzun olumlu sonuçlanmasında önemli  unsur olduğunu önemle hatırlatırız.!!)

17- Seyahat sağlık sigortası poliçesi(Acentemizden temin edilmektedir)

18-İkametgah

 

 

 

Turistik Vize / Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

 

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyehatin bitiş tarihinden 

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının 

     bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz kayıtları''

     sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup

     imzalanmalıdır.--18 yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba  beraber

     imza  atmak zorundadır.)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet  normal vesikalık resim. (Biometrik  ve poloraid

     resimler kesinlikle kabul edilmemektedir.)

4- Firma antetli kağıdına - gidiş amacını belirten - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından

     imzalanmış  Hollanda Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- İmza Beyannamesi fotokopisi (Şirket ise imza sirküleri)                                         

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek  odasından ve son 3 ay tarihli)

 

    AVUKATLAR - BARO’DAN

    DOKTORLAR - TABİPLER ODASINDAN

    ECZACILAR - ECZACILAR ODASINDAN

    DİŞ HEKİMLERİ - DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN

    MİM. VE MÜHENDİSLER - MİM. VE MÜH.ODASINDAN  belge almalıdırlar.

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Şirket ise)

9- Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- T.C  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

13- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi  

14- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

       ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)15- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini 

       gösteren sayfaları  (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa'nın 

       fotokopilerini görmek istemektedir!!

16- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir)  (Otel rezervasyonu kesinlikle parası  ödenmiş olmalı ve faturasını vize başvurusunda ibraz etmeniz  vize başvurunuzun olumlu sonuçlanmasında önemli  unsur olduğunu önemle hatırlatırız.!!)

17- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edilmektedir)  

18-İkametgah

 

 

 

 

 

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

-

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyehatin bitiş tarihinden

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının 

     bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' 

     sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup

     imzalanmalıdır.--18 yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba  beraber

     imza  atmak zorundadır)  

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet normal vesikalık resim. (Biometrik  ve poloraid

     resimler kesinlikle kabul edilmemektedir.)

4- Hollanda Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Bağlı bulunduğu makamdan görev yazısı

6- Resmi kurum görev kimlik kartının önlü - arkalı fotokopisi

7- Maaş bordrosu (Son 3 ay)

8- Banka hesap cüzdanları (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)

9- Tapu fotokopileri (Var ise)

10- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

11- T.C  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

12- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi         

13- Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

       ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

14- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış  diğer Geçerlilik sürelerini 

       gösteren sayfaları  (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa'nın 

       fotokopilerini görmek istemektedir!!

15- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir) (Otel rezervasyonu kesinlikle parası  ödenmiş olmalı ve faturasını vize başvurusunda ibraz etmeniz  vize başvurunuzun olumlu sonuçlanmasında önemli  unsur olduğunu önemle hatırlatırız.!!)

16- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edilmektedir)  

17-İkametgah

 

Turistik Vize / Emekliler

 

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyehatin bitiş tarihinden  

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadarboş vize sayfasının 

     bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile  ''Gümrük ve döviz kayıtları''

     sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup

     imzalanmalıdır.--18 yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba  beraber

     imza  atmak zorundadır)  

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet  normal vesikalık resim. (Biometrik  ve poloraid

     resimler kesinlikle kabul edilmemektedir.)

4- Hollanda Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış gidiş amacını belirten vize talep dilekçesi

5- Emeklilik cüzdanının veya kartının  fotokopisi

6- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi(Aldığı net maaş

     miktarını gösteriyor olmalı)

7- Banka hesap cüzdanları (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)

8- Tapu fotokopileri (Var ise)

9- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

10- T.C  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

11- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi 

12-Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

      ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

13- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğerGeçerlilik sürelerini

       gösteren sayfaları (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan60. sayfa'nın

       fotokopilerini görmek istemektedir!!

14- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir)  kesinlikle parası ödenmiş olmalı ve faturasını vize başvurusunda ibraz etmeniz vize başvurunuzun olumlu sonuçlanmasında önemli unsur olduğunu önemle hatırlatırız.!!)

15- Seyahat sağlık sigortası poliçesi(Acentemizden temin edilmektedir)  

16-İkametgah

 

 Turistik Vize / Ev Hanımları

 

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyehatin bitiş tarihinden

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının

     bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' 

     sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup

    imzalanmalıdır.--18 yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba  beraber

     imza  atmak zorundadır

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet  normal vesikalık resim. (Biometrik  ve poloraid

     resimler kesinlikle kabul edilmemektedir.)

4- Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını ve gidiş amacını belirten Hollanda 

     Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Eşine ait iş evrakları 

6- Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)

7- Tapu fotokopileri (Var ise)

8- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

9- T.C  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

10-  Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi .      

11-  Nüfus dairesinden onaylı Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

       ( Anne ve baba bilgilerini de içermelidir.)

12- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini

       gösteren sayfaları (yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan60. sayfa'nın

       fotokopilerini görmek istemektedir!!

13- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir)kesinlikle parası ödenmiş olmalı ve faturasını vize başvurusunda ibraz etmeniz vize başvurunuzun olumlu sonuçlanmasında önemli unsur olduğunu önemle hatırlatırız.!!)

14- Seyahat sağlık sigortası poliçesi(Acentemizden temin edilmektedir)

15-İkametgah

 

 

  


Copyright © 2015 By JETFİKO

Antis Travel