HİNDİSTAN

 

 

Turistik  Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

-

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi seyehatin bitiş 

     tarihinden  itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize

     sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile 

     ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi  eksiksiz olarak doldurup imzalamalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz  2 adet vesikalık resim. 

4-Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Hindistan 

     Başkonsolosluğuna  hitaben ingilizce  olarak yazılmış  vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası - son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 

9- Banka hesap cüzdanları (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)

10- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi 

 11- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

12- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu  yada  Tur programı (Acentemizden temin edebilirsiniz)

13- İkametgah 

14- Nufüs kayıt örneği

 

Ticari Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı) 

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi seyehatin bitiş 

     tarihinden  itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize

     sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile 

     ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi  eksiksiz olarak doldurup imzalamalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz  2 adet vesikalık resim. 

4-Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Hindistan

     Başkonsolosluğuna  hitaben ingilizce  olarak yazılmış  vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası - son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 

9- SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda

       bir önceki çalıştığı  işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir)

10- Maaş Bordrosu (Son 3 ay)

11- SSK' lı  Hizmet Dökümü

12- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)

13- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı 

 14- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

15- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu  yada  Tur programı (Acentemizden temin edebilirsiniz)

16- İkametgah 

17-Nufus kayıt örneği

 

Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi seyehatin bitiş 

     tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize

     sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile

      ''Gümrük ve döviz kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi eksiksiz olarak doldurup imzalamalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz  2 adet vesikalık resim 

4- Firma antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Hindistan 

     Başkonsolosluğuna  hitaben ingilizce  olarak yazılmış   vize talep dilekçesi

5- İmza Beyannamesi fotokopisi

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu odadan ve son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Şirket  ise)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte) 

10- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı 

11- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

12- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu ya da Tur programı(Acentemizden temin edebilirsiniz)

13- İkametgah 

14- Nufus kayıt örneği

 

 

Turistik Vize / Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

-  

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi seyehatin bitiş 

    tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize

    sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile 

    ''Gümrük ve döviz kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi eksiksiz olarak doldurup imzalamalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arkası beyaz fonlu  2 adet vesikalık resim. 

4- Firma antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Hindistan 

     Başkonsolosluğuna  hitaben ingilizce  olarak yazılmış   vize talep dilekçesi

5- İmza Beyannamesi fotokopisi

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu odadan ve son 3 ay tarihli)

 

    AVUKATLAR - BARO’DAN

    DOKTORLAR - TABİPLER ODASINDAN

    ECZACILAR - ECZACILAR ODASINDAN

    DİŞ HEKİMLERİ - DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN

    MİM. VE MÜHENDİSLER - MİM. VE MÜH.ODASINDAN  belge almalıdırlar.

 

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Şirket  ise)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)  

10- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi 

 11- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

12- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu yada Tur programı(Acentemizden temin edebilirsiniz)

13- İkametgah 

14-Nufus kayıt örneği

 

 

 

 

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi seyehatin bitiş 

     tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize

     sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile

     ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi eksiksiz olarak doldurup imzalamalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve  arka fonu beyaz  2 adet vesikalık resim.

4- Hindistan  Başkonsolosluğuna hitaben ingilizce  olarak yazılmış   vize talep dilekçesi

5- Bağlı bulunduğu makamdan görev yazısı

6- Resmi kurum görev kimlik kartının önlü - arkalı  fotokopisi

7- Maaş bordrosu (Son 3 ay)

8- Banka hesap cüzdanları (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)

 

9- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

10- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi   

11- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu ya da Tur programı (Acentemizden temin edebilirsiniz)

12- İkametgah 

13-Nufus kayıt örneği

 

 Turistik Vize / Ev Hanımları

 

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi seyehatin bitiş 

     tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize

     sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile

     ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi  eksiksiz olarak doldurup imzalamalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz  2 adet vesikalık resim. 

4- Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten  Hindistan  Başkonsolosluğuna 

     hitaben  ingilizce  olarak yazılmış  vize talep dilekçesi

5- Eşine  ait iş evrakları 

6- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  

7- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği istenmektedir

8- T.C. Kimlik numarası  yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

9- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu  yada Tur programı(Acentemizden temin edebilirsiniz)

10- İkametgah 

11-Nufus kayıt örneği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2015 By JETFİKO

Antis Travel