FİNLANDİYA

 

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

-

1- Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Süresi  seyahatin bitiştarihinden

     itibaren en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize  sayfasının

     bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' 

     sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

     3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim. 

4- Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış  

     Finlandiya  Büyükelçiliğine  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş )

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic veya San.Odası -- son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

9- Banka hesap cüzdanları (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)Ya da bankadan alınmış son 3 aylık ıslak imzalı döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte) ve var ise Yurt dışında geçerli  Kredi kartı  extresinin fotokopisi.  

10- Nüfus kayıt örneği  (Aile toplum Kağıdı)

11-Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren 

      ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar ) 38. sayfa  ve

      60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen— 

      İngiltere  ve A.B.D  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

12- Konfirmeli otel  (Tur Programı)  ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir)

13- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edilmektedir)

14- İkametgah

 

 

Turistik Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)
-

1- Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış--- Süresi  seyahatin bitiş  tarihinden

     itibaren en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize  sayfasının

     bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' 

     sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

     3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim. 

4- Şirket antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış  

     Finlandiya  Büyükelçiliğine  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş )

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic veya San.Odası -- son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi  (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

9- SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin  1 yılı doldurmaması durumunda bir

      önceki çalıştığı  işyerinden eski SSK işe  giriş bildirgesini temin etmelidir.)

10- Maaş Bordrosu (son 3 ay)

11- SSK' lı  Hizmet Dökümü  

12- Banka hesap cüzdanı (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) Ya da bankadan alınmış son 3 aylık ıslak imzalı döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte) ve var ise Yurt dışında geçerli  Kredi kartı  extresinin fotokopisi. 

13- Nüfus kayıt örneği  (Aile toplum Kağıdı)

14- Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren 

       ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar ) 38. sayfa  ve

       60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen— 

       İngiltere  ve A.B.D  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

15- Konfirmeli otel (Tur Programı) ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir)

16- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edilmektedir)

17-İkametgâh

 

 

Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

-

1- Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış--- Süresi  seyahatin bitiş  tarihinden

     itibaren en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının

     bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' 

     sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulupimzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim. 

4- Firma antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış  

     Finlandiya  Büyükelçiliğine  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Firma sahibinin  imza Beyannamesi  fotokopisi

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek odasından --son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdanı  (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) Ya da bankadan alınmış son 3 aylık ıslak imzalı döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)ve var ise Yurt dışında geçerli  Kredi kartı  extresinin fotokopisi.

10- Tapu fotokopileri-(Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise)

12- Nüfus kayıt örneği  (Aile toplum Kağıdı)

13-Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren 

      ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar ) 38. sayfa  ve

      60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen— 

      İngiltere  ve A.B.D  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

14- Konfirmeli otel (Tur Programı) ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir)

15- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edilmektedir)

 

 

 

Turistik Vize / Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

-

1- Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Süresi  seyahatin bitiş tarihinden

     itibaren en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının

     bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' 

     sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim. 

 4- Firma antetli kağıdına-kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış  

    Finlandiya Büyükelçiliğine   hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- İmza Beyannamesi fotokopisi (Şirket ise imza sirküleri)                                         

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek  odasından ve son 3 ay tarihli)

    AVUKATLAR-----------------------------BARO’ DAN

    DOKTORLAR----------------------------TABİPLER ODASINDAN

    ECZACILAR------------------------------ECZACILAR ODASINDAN

    DİŞ HEKİMLERİ-------------------------DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN

    MİM.VE MÜHENDİSLER--------------MİM.VE MÜH.ODASINDAN            belge  almalıdırlar.

 7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Şirket ise)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) Ya da bankadan alınmış son 3 aylık ıslak imzalı döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte) ve var ise Yurt dışında geçerli  Kredi kartı  extresinin fotokopisi.

10- Tapu fotokopileri-(Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise)

12- Nüfus kayıt örneği  (Aile toplum Kağıdı)

13-Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren 

      ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar ) 38. sayfa  ve

      60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen— 

      İngiltere  ve A.B.D  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

14- Konfirmeli otel (Tur Programı) ve Uçak  rezervasyonu(Acentemizden temin edilmektedir)

15- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edilmektedir)

16-İkametgah

 

 

 

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

-

1- Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Temdit süresi  seyahatin bitiş

     tarihinden en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize

     sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile 

     ''Gümrük ve döviz  kayıtları''  sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim. 

4- Finlandiya Büyükelçiliğine  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Bağlı bulunduğu makamdan görev yazısı

6- Resmi kurum görev kimlik kartının önlü-arkalı  fotokopisi

7- Maaş bordrosu (Son 3 ay)

8- Banka hesap cüzdanı fotokopileri(güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) Ya da bankadan alınmış son 3 aylık ıslak imzalı döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte) ve var ise Yurt dışında geçerli  Kredi kartı  extresinin fotokopisi.

9- Tapu fotokopileri-(Var ise)

10- Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise)

11- Nüfus kayıt örneği  (Aile toplum Kağıdı)

12- Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar )  38. sayfa  ve

 60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen—  İngiltere  ve A.B.D  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

13- Konfirmeli otel (Tur Programı) ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir)

14- Seyahat sağlık sigortası poliçesi 

15-İkametgah

 

 

Turistik Vize / Emekliler

-

1- Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış---Süresi  seyahatin bitiş  tarihinden

     itibaren en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize  sayfasının

     bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' 

     sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim. 

4- Finlandiya Büyükelçiliğine  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Emeklilik cüzdanının veya kartının  fotokopisi

6- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi( Aldığı

     net maaş  miktarını gösteriyor olmalı.)

7- Banka hesap cüzdanı fotokopileri(güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) Ya da bankadan alınmış son 3 aylık ıslak imzalı döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte) ve var ise Yurt dışında geçerli  Kredi kartı  extresinin fotokopisi.

8- Tapu fotokopileri-(Var ise)

9- Araç ruhsatı fotokopileri-(Var ise)

10- Nüfus kayıt örneği  (Aile toplum Kağıdı)

11-Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren 

      ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar ) 38. sayfa  ve

      60.sayfa  (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen— 

      İngiltere  ve A.B.D  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

12- Konfirmeli otel (Tur Programı) ve Uçak  rezervasyonu(Acentemizden temin edilmektedir)

13- Seyahat sağlık sigortası poliçesi  (Acentemizden temin edilmektedir)

14- İkametgah

 

 

 

Turistik Vize / Ev Hanımları

1- Pasaport--(Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış--- Süresi  seyahatin bitiş  tarihinden

     itibaren en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının

     bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' 

     sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulupimzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten Finlandiya Büyükelçiliğine

     hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Eşine  ait iş evrakları 

6- Banka hesap cüzdanları fotokopileri  (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) Ya da bankadan alınmış son 3 aylık ıslak imzalı döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte) ve var ise Yurt dışında geçerli  Kredi kartı  extresinin fotokopisi.

7- Tapu fotokopileri (var ise)

8- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

9- Nüfus Kayıt Örneği ( Aile Toplum Kağıdı)

10-Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren 

      ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar ) 38. sayfa 

      ve 60.sayfa (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm ‘’ Schengen— 

      İngiltere  ve A.B.D  vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

11- Konfirmeli otel (Tur Programı) ve Uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edilmektedir)

12- Seyahat sağlık sigortası poliçesi  (Acentemizden temin edilmektedir)

 

 

 

 

 


Copyright © 2015 By JETFİKO

Antis Travel