DİĞER ÜLKELER

 

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

-

1-  Pasaport - ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay (Tercihen 1 Yıl) olmalıdır

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış gidiş amacını belirten dilekçe

5- Bağlı bulunduğu makamdan onaylı  çalıştığına dair görev ve İzin yazısı

6- Resmi kurum görev kimlik kartının önlü - arkalı fotokopisi

7- Maaş bordrosu (Son 3 ay)

8- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)

9- Tapu fotokopileri (Var ise)

10- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

11- Seyahat sağlık sigortası poliçesi---(Tarafımızca temin edilmektedir.)

12- Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu ---(Tarafımızca temin edilmektedir.)

13- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

14- Nüfus dairesinden alınmış Anne ve baba bilgilerini de içeren Orijinal ve yeni tarihli 

        tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği


Copyright © 2015 By JETFİKO

Antis Travel