ÇEK CUMHURİYETİ

 

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

 

1- Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyehatin bitiş tarihinden

     itibaren  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının

     bulunması  gerekmektedir. Pasaportun  ''Açıklamalar '' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları''  

     sayfalarına  vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulupimzalanmalıdır

    18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak

     zorundadırlar)  

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim  ( Biometrik ve Poloraid resimler kesinlikle kabul edilmemektedir.!!)

4- Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Çek Cumhuriyeti  

     Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

6-  Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San.Odası - son 3 ay tarihli)

7-  Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 

9- Banka hesap cüzdanları (güncel - Son 3 ay hesap hareketli ve bakiyesi bulunan--

     Banka Cüzdanının  yolcunun kendi adına açılmış şahsi bir hesap olması gerekiyor) ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (imza sirküleri ile birlikte)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- Kredi kartı extresi fotokopisi

13- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi 

14- T.C  Kimlik numarası  yazılı  Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 
15- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

16- Seyahat sağlık sigortası poliçesi(Acentemizden temin edebilirsiniz)

 

 17- İkametgah

18- Nufus kayıt örneği

 

19- Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve

       var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) 38. sayfa ve 60. sayfa 

       (Son Kimlik sayfası) ile birlikte  var ise  daha önceden alınmış olan tüm "Schengen''

       vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

 

Turistik Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyehatin bitiş tarihinden

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının

     bulunması  gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları''

     sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulupimzalanmalıdır

    18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak

    zorundadırlar)  

 3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. Biometrik vePoloraid  resimler

     kesinlikle kabul edilmemektedir.!!)

4- Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Çek Cumhuriyeti  

     Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası - son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

9- SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki

     çalıştığı  işyerinden SSK işe  giriş bildirgesini temin etmelidir.)

10- Maaş Bordrosu (Son 3 ay)

11- SSK' lı  Hizmet Dökümü 

12- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel - Son 3 ay hesap hareketli ve bakiyesi bulunan--

       Banka Cüzdanının  yolcunun kendi adına açılmış şahsi bir hesap olması gerekiyor) ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (imza sirküleri ile birlikte)

13- Tapu fotokopileri (Var ise)

14- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

15- Kredi kartı extresi fotokopisi

16- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi 

17- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

18- Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

19- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

20-İkametgah

21- Nufus kayıt örneği

22-Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve

       var ise diğer  uzatılmış temdit sayfaları yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar) 38. sayfa ve 60. sayfa 

       (Son Kimlik sayfası) ile birlikte  var ise  daha önceden alınmış olan tüm "Schengen''

       vizelerinin fotokopilerini istemektedir!!

 

Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

 

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış Süresi seyahatin bitiş tarihinden

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının

     bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' 

     sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır

     18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraberimza atmak

     zorundadırlar)   

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. Biometrik vePoloraid resimler  

     kesinlikle kabul edilmemektedir.!!)

4- Firma antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Çek Cumhuriyeti

     Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Firma sahibinin imza beyannamesi fotokopisi

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek odasından - son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel - Son 3 ay hesap hareketli ve bakiyesi bulunan---

     Banka Cüzdanının  yolcunun kendi adına açılmış şahsi bir hesap olması gerekiyor) ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (imza sirküleri ile birlikte)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- Kredi Kartı Extresi fotokopisi

13-Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi 

14- T.C  Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

15- Konfirmeli otel ve uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

16- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

17- İkametgah

18- Nufus kayıt örneği

 

Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve

       var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar) 38. sayfa ve 60. sayfa

       (Son Kimlik sayfası) ile birlikte var ise daha önceden alınmış olan tüm "Schengen''

       vizelerinin fotokopilerini  istemektedir!! 

 

 

 

Turistik Vize / Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

 

1- Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyehatin bitiş tarihinden

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının

     bulunması gerekmektedir. Pasaportun  ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları''

     sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır

    18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak

    zorundadırlar)  

 3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. Biometrik ve  Poloraid resimler

     kesinlikle kabul edilmemektedir.!!)

4- Firma antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Çek Cumhuriyeti 

     Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Firma sahibinin imza beyannamesi fotokopisi

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek odasından - son 3 ay tarihli)

 

    AVUKATLAR - BARO’ DAN

    DOKTORLAR - TABİPLER ODASINDAN

    ECZACILAR - ECZACILAR ODASINDAN

    DİŞ HEKİMLERİ - DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN

    MİM. VE MÜHENDİSLER - MİM. VE MÜH.ODASINDAN   belge almalıdırlar.

 

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopileri  (güncel - Son 3 ay hesap hareketli ve bakiyesi bulunan-Banka Cüzdanının  yolcunun kendi adına açılmış şahsi bir hesap olması gerekiyor) ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (imza sirküleri ile birlikte)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise) 

12- Kredi kartı Extresi  fotokopisi 

13- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi 

14- T.C  Kimlik numarası  yazılı  Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

15- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

16- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

17- İkametgah

18-Nufus kayıt örneği

19-Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve

       var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) 38. sayfa ve 60. sayfa 

       (Son Kimlik sayfası) ile birlikte  var ise  daha önceden alınmış olan tüm "Schengen''

       vizelerinin fotokopilerini  istemektedir!!

 

 

 

 

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

 

1- Pasaport - (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyahatin bitiştarihinden 

     itibaren  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının

     bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları''

     sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır

    18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak

    zorundadırlar)   

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. Biometrik ve Poloraid resimler

     kesinlikle kabul edilmemektedir.!!)

4- Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış gidiş amacını belirten dilekçe

5- Bağlı bulunduğu makamdan görev yada izin yazısı

6- Resmi kurum görev kimlik kartının önlü - arkalı fotokopisi

7- Maaş bordrosu (Son 3 ay)

8- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel - Son 3 ay hesap hareketli ve bakiyesi bulunan---

     Banka Cüzdanının  yolcunun kendi adına açılmış şahsi bir hesap olması gerekiyor) ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (imza sirküleri ile birlikte)

9- Tapu fotokopileri (Var ise)

10-  Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

11-  Kredi  Kartı extresi fotokopisi

12-  Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi 

13- T.C  Kimlik numarası  yazılı  Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

14- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

15- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

16- İkametgah

17- Nufus kayıt örneği

18-Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yaniGeçerlilik sürelerini gösteren  ve

       var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) 38. sayfa ve 60. sayfa

       (Son Kimlik sayfası) ile birlikte  var ise  daha önceden alınmış olan tüm "Schengen''

       vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!! 

 

Turistik Vize / Emekliler

 

1- Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyahatin bitiştarihinden 

     itibaren  en az 6 Ay  ve  Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının

     bulunması  gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları''

     sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır

    18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak

    zorundadırlar )  

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim ( Biometrik ve Poloraid resimler

     kesinlikle kabul edilmemektedir.!!)

4- Çek Cumhuriyeti  Başkonsolosluğuna hitaben gidiş amacını belirten vize talep dilekçesi

5- Emeklilik cüzdanının veya kartının fotokopisi

6- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi(Aldığı net maaş 

     miktarını gösteriyor olmalı)
7- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel - Son 3 ay hesap hareketli ve bakiyesi bulunan---

     Banka Cüzdanının   yolcunun kendi adına açılmış şahsi bir hesap olması gerekiyor)  ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (imza sirküleri ile birlikte)

 8- Tapu fotokopileri ( Var ise)

9- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

10- Kredi Kartı Extresi fotokopisi

11-  Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi 

12- T.C  Kimlik numarası  yazılı  Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

13- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

14- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

15- İkametgah

16-Nufüs kayıt örneği

 

 

17-Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yaniGeçerlilik sürelerini gösteren ve

       var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) 38. sayfa ve 60. sayfa 

       (Son Kimlik sayfası) ile birlikte  var ise  daha önceden alınmış olantüm "Schengen''

       vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!! 

 

Turistik Vize / Ev Hanımları

 

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyehatin bitiş tarihinden

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının  

     bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' 

     sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır

    18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber imza atmak

    zorundadırlar)  

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim. Biometrik ve Poloraid resimler

     kesinlikle kabul edilmemektedir.!!)

4- Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten Çek Cumhuriyeti 

     Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Eşine ait iş evrakları

6- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel - Son 3 ay hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (imza sirküleri ile birlikte)

7- Tapu fotokopileri (Var ise)

8- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

9-  Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi 

10- T.C  Kimlik numarası  yazılı  Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

11- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

12- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

13- Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve

       var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) 38. sayfa ve 60. sayfa

       (Son Kimlik sayfası) ile birlikte  var ise  daha önceden alınmış olan tüm "Schengen''

       vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir!!

 

 

 


Copyright © 2015 By JETFİKO

Antis Travel