BULGARİSTAN

 

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

-

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyehatin bitiş  tarihinden  

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının 

     bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile  ''Gümrük ve döviz kayıtları''

     sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi eksiksiz olarak doldurupimzalamalıdır.  Çocuk

     sahibi  olan yolcular  formda mutlaka belirtmelidirler)

 3- Yeni çekilmiş--Rötuşsuz  ve Arka fonu beyaz Biometrik özelliklere sahip 2 adet  resim. 

  

4- Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Bulgaristan 

     Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  yada bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (banka imza sirküleri ile birlikte)

6- Evli olan  yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi  

     

7- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi        

8- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini 

     gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa ve

     var ise schengen vizelerinin fotokopilerini görmek istemektedir!!

9- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

10- En az 1 Ay süresi  bulunan Seyahat sağlık sigortası poliçesi(Acentemizden temin edebilirsiniz)

 

11-İkametgah

12- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

 

Aile ziyaretinde  bulunacak  yolculardan  Orjinal  ve Yabancılar  polisinden onaylı davetiye istenmektedir

 

Turistik Vize - SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

-

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyehatin bitiş tarihinden  

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize  sayfasının 

     bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile  ''Gümrük ve döviz kayıtları''

     sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi eksiksiz olarak doldurupimzalamalıdır. Çocukları

     olan yolcular  formda mutlaka belirtmelidirler.) 

3- Yeni çekilmiş-- Rötuşsuz ve arka fonu beyaz  Biometrik özelliklere sahip 2 adet  resim. 

    

4- Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Bulgaristan 

     Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda

       bir önceki çalıştığı  işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir)

6- Maaş Bordrosu (Son 3 ay)

7- SSK' lı  Hizmet Dökümü

8- Banka hesap cüzdanları (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (banka imza sirküleri ile birlikte)

 9- Evli olan  yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi  

10- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

11- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini 

     gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa ve

     var ise schengen vizelerinin fotokopilerini görmek istemektedir!!

12- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

13-İkametgah

14- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

 

15- En az 1 Ay süresi  bulunan Seyahat sağlık sigortası poliçesi(Acentemizden temin edebilirsiniz)

 

Aile ziyaretinde  bulunacak  yolculardan  Orjinal  ve Yabancılar  polisinden onaylı davetiye istenmektedir

 

 

Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

-

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyehatin bitiş  tarihinden 

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize  sayfasının 

     bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile  ''Gümrük ve döviz kayıtları''

     sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi eksiksiz olarak doldurup imzalamalıdır. Çocukları

     olan yolcular  formda mutlaka belirtmelidirler)

3- Yeni çekilmiş-- Rötuşsuz ve arka fonu beyaz  Biometrik özelliklere sahip  2 adet  resim. 

    

4- Firma  antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Bulgaristan 

     Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi 

5- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem) 

6- Banka hesap cüzdanları (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (banka imza sirküleri ile birlikte)

7- Evli olan  yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi  

     8- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

9- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini 

     Gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa ve

     var ise schengen vizelerinin fotokopilerini görmek istemektedir!!

10- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

 

11- Enaz 1 Ay süresi  bulunan Seyahat sağlık sigortası poliçesi(Acentemizden temin edebilirsiniz)

 

12-İkametgah

13- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

 

 

Aile ziyaretinde  bulunacak  yolculardan  Orjinal  ve Yabancılar  polisinden onaylı davetiye istenmektedir

 

 

 

 

 Turistik Vize / Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

-

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyahatin bitiş  tarihinden 

     İtibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının  

     Bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile  ''Gümrük ve döviz kayıtları''

     sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi eksiksiz olarak doldurup imzalamalıdır. Çocukları

     Olan yolcular  formda mutlaka belirtmelidirler.)  

3- Yeni çekilmiş-- Rötuşsuz ve arka fonu beyaz  Biometrik özelliklere sahip 2 adet  resim. 

4- Firma  Antetli kâğıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Bulgaristan 

     Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu odadan ve son 3 ay tarihli)

 

    AVUKATLAR - BARO’DAN

    DOKTORLAR - TABİPLER ODASINDAN

    ECZACILAR - ECZACILAR ODASINDAN

    DİŞ HEKİMLERİ - DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN

    MİM. VE MÜHENDİSLER - MİM. VE MÜH.ODASINDAN            belge almalıdırlar.

 

6- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

7- Banka hesap cüzdanları (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (banka imza sirküleri ile birlikte)

8- Evli olan  yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi  

9- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi         

10- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini 

     Gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa ve

     var ise schengen vizelerinin fotokopilerini görmek istemektedir!!

11- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

12- En az 1 Ay süresi  bulunan Seyahat sağlık sigortası poliçesi. (Acentemizden temin edebilirsiniz)

13-İkametgâh

14- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

 

Aile ziyaretinde  bulunacak  yolculardan  Orjinal  ve Yabancılar  polisinden onaylı davetiye istenmektedir

 

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

-

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyehatin bitiş tarihinden 

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize  sayfasının   

     bulunması  gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile  ''Gümrük ve döviz kayıtları''

     sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi eksiksiz olarak doldurup imzalamalıdır. Çocukları

     olan yolcular  formda mutlaka belirtmelidirler) 

3- Yeni çekilmiş-- Rötuşsuz ve arka fonu beyaz  Biometrik özelliklere sahip 2 adet  resim. 

4- Bulgaristan Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Bağlı bulunduğu makamdan o kurumda çalıştığına dair  yazı

6- Resmi kurum görev kimlik kartının önlü - arkalı  fotokopisi

7- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  

8- Evli olan  yolculardan Evlenme cüzdanı 

9- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

10- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini 

     gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa ve

     var ise schengen vizelerinin fotokopilerini görmek istemektedir!!

11- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

12- En az 1 Ay süresi  bulunan Seyahat sağlık sigortası poliçesi(Acentemizden temin edebilirsiniz)

13- İkametgah

14-Nüfus kayıt örneği

 

Aile ziyaretinde  bulunacak  yolculardan  Orjinal  ve Yabancılar  polisinden onaylı davetiye istenmektedir

 

Turistik Vize / Emekliler

-

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Süresi seyehatin bitiş  tarihinden 

     itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının 

     bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile  ''Gümrük ve döviz kayıtları''

     sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi eksiksiz olarak doldurup imzalamalıdır. Çocukları

     olan yolcular  formda mutlaka belirtmelidirler)

 3- Yeni çekilmiş-- Rötuşsuz ve arka fonu beyaz  Biometrik özelliklere sahip 2 adet  resim. 

4- Bulgaristan Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Emeklilik cüzdanı fotokopisi

6- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya  banka cüzdanının fotokopisi 

7- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (banka imza sirküleri ile birlikte)

8- Evli olan  yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi  

9- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi 

10- Konsolosluk pasaportunuzun 1-2-3- 4. ile var ise uzatılmış diğer Geçerlilik sürelerini 

     gösteren sayfaları  (yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve son kimlik sayfası olan 60. sayfa ve

     var ise schengen vizelerinin fotokopilerini görmek istemektedir!!

11- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

12- Enaz 1 Ay süresi  bulunan Seyahat sağlık sigortası poliçesi(Acentemizden temin edebilirsiniz)

13- İkametgah

14-Nüfus kayıt örneği

 

Aile ziyaretinde  bulunacak  yolculardan  Orjinal  ve Yabancılar  polisinden onaylı davetiye istenmektedir

 

 


Copyright © 2015 By JETFİKO

Antis Travel