AVUSTURYA

 

 

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

 

1- Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.Pasaportun ''Açıklamalar '' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. ---18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber  imza atmak zorundadırlar

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim 

4- Şirket antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış seyahat  amacını - şirketteki görev süresini ve aylık gelirini belirten  Avusturya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

6- Faaliyet Belgesi  Fotokopisi  (Tic. veya  San.Odası - son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

9- Banka hesap cüzdanları (güncel - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) Ya da bankadan alınmışislakimzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise) 

12- Nüfus Dairesinden alınmış Aile toplum kağıdı

13- Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran yolcular bağlı bulundukları Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler)

14- Turist Karnesi (Carnet Turist) (Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda istemektedir)                                   

15- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu  (Acentemizden temin edebilirsiniz)

16- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

17-İkametgah

18- Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve 60. sayfa (Son Kimlik sayfası) ile birlikte var ise alınmış olan  tüm "Schengen - İngiltere ve İsviçre vizelerinin fotokopilerini istemektedir!!

 

Turistik Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

 

1- Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6  Ay  ve  Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.Pasaportun ''Açıklamalar '' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. ---18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber  imza atmak zorundadırlar)

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim (

4- Şirket antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafındanimzalanmış seyahat  amacını - şirketteki görev süresini ve aylık gelirinibelirten  Avusturya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirket antetli kağıdına yazılmış izin belgesi (Eğer Avusturya'ya izinli gidilecekse)

6- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

7- Faaliyet Belgesi  Fotokopisi (Tic. veya San. Odası - son 3 ay tarihli)

8- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

9- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

10- SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı  işyerinden SSK işe  giriş bildirgesini temin etmelidir)

11- Maaş Bordrosu (Son 3 ay)

12- SSK'lı  Hizmet Dökümü

13- Banka hesap cüzdanları  (güncel - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) Ya da bankadan alınmışislakimzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)

 

14- Tapu fotokopileri (Var ise)

15- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise) 

16- Nüfus Dairesinden alınmış Aile Toplum Kağıdı

17- Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran yolcular bağlı bulundukları Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler)

18- Turist Karnesi (Carnet Turist) (Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda  istemektedir)                               

19- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

20- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

21- İkametgah

22-Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve 60. sayfa (Son Kimlik sayfası) ile birlikte var ise alınmış olan  tüm "Schengen - İngiltere ve İsviçre   vizelerinin fotokopilerini  istemektedir!!

 

Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

 

1- Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. ---18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber  imza atmak zorundadırlar

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim 

4- Firma antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafındanimzalanmış seyahat  amacını - şirketteki görev süresini ve aylık gelirinibelirten  Avusturya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- İmza Beyannamesi  fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

6- Faaliyet Belgesi Fotokopisi (Bağlı bulunduğu Odadan - son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Banka hesap cüzdanları (güncel - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) Ya da bankadan alınmışislakimzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)

 

9- Tapu fotokopileri (Var ise)

10- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise) 

11- Nüfus Dairesinden alınmış aile Toplum kağıdı

12- Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran  yolcular bağlı bulundukları Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler)

13- Turist Karnesi (Carnet Turist) (Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda istemektedir)                                  

14- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

15- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

16- İkametgah

17-Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar)  ve 60. sayfa (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise alınmış olan  tüm "Schengen -  İngiltere ve İsviçre vizelerinin fotokopilerini istemektedir!!

 

 

Turistik Vize / Avukatlar - Doktorlar - Eczacılar - Diş Hekimleri - Mühendisler

-

1- Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları''  sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. ---18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber   imza atmak zorundadırlar

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim

4- Firma antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafındanimzalanmış seyahat  amacını - şirketteki görev süresini ve aylık gelirinibelirten  Avusturya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- İmza Beyannamesi  fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

6- Faaliyet Belgesi Fotokopisi (Bağlı bulunduğu Odadan - son 3 ay tarihli)

    AVUKATLAR - BARO’DAN

    DOKTORLAR - TABİPLER ODASINDAN

    ECZACILAR - ECZACILAR ODASINDAN

    DİŞ HEKİMLERİ - DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN

    MİM. VE MÜHENDİSLER - MİM. VE MÜH.ODASINDAN  belge almalıdırlar.

 

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Şirket ise)

9- Banka hesap cüzdanları (güncel - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) Ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)

 

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise) 

12- Nüfus dairesinden alınmış  Aile Toplum Kağıdı

13- Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran yolcular bağlı bulundukları Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler)

14- Turist Karnesi (Carnet Turist) (Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda istemektedir)                                   

15- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

16- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

17-İkametgah

18- Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar)  ve 60. sayfa (Son Kimlik sayfası) ile birlikte  var ise alınmış olan  tüm "Schengen - İngiltere ve İsviçre   vizelerinin fotokopilerini  istemektedir!!

 

 

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

-

1- Pasaport - (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi  seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6  Ay  ve  Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.Pasaportun ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları''  sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu  (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. ---18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber   imza atmak zorundadırlar)  

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim. 

4- Avusturya Başkonsolosluğuna hitaben seyahat  amacını  belirten  vize talep dilekçesi

5- Bağlı bulunduğu makamdan görev yada izin  yazısı

6- Resmi kurum görev kimlik kartının önlü-arkalı fotokopisi

7- Maaş bordrosu (Son 3 ay)

8- Banka hesap cüzdanları (güncel -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) Ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)

 

9- Tapu fotokopileri (Var ise)

10- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise) 

11- Nüfus Dairesinden alınmış Aile Toplum Kağıdı

12- Protokol  Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran  yolcular  bağlı bulundukları Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler)

13- Turist Karnesi (Carnet Turist) (Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda istemektedir)                                    

14- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

15- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

16- İkametgah

17- Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar)  ve 60. sayfa (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise alınmış olan  tüm "Schengen - İngiltere ve İsviçre vizelerinin fotokopilerini  istemektedir!!

 

 

Turistik Vize / Emekliler

-

1- Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi  seyehatin bitiş tarihinden  itibaren en az 6  Ay  ve  Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.Pasaportun  ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları''  sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu  (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. ---18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber  imza atmak zorundadırlar

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim 

4- Avusturya Başkonsolosluğuna hitaben seyahat  amacını  belirten  vize talep dilekçesi

5- Emeklilik cüzdanının veya kartının fotokopisi

6- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi (Aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı)

7- Banka hesap cüzdanları (güncel - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) Ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)

8- Tapu fotokopileri (Var ise)

9- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise) 

10- Nufus Dairesinden alınmış aile Toplum Kağıdı

11- Protokol  Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran  yolcular  bağlı bulundukları Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler)

12- Turist Karnesi (Carnet Turist) (Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda istemektedir)                                   

13- Konfirmeli otel ve uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

14- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

15-İkametgah

16- Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve 60. sayfa (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise alınmış olan  tüm "Schengen - İngiltere ve İsviçre   vizelerinin fotokopilerini  istemektedir!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistik Vize / Ev Hanımları

 

1- Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi  seyehatin bitiş tarihinden  itibaren en az 6  Ay  ve  Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.Pasaportun  ''Açıklamalar '' ile  ''Gümrük ve döviz  kayıtları''  sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. ---18 Yaş altı çocukların vize başvuru formlarına Anne ve Baba beraber   imza atmak zorundadırlar)  

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim 

4- Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten  Avusturya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Eşine ait iş evrakları

6- Banka hesap cüzdanları  (güncel -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) Ya da bankadan alınmış ıslak imzalı son 3 aylık döküm (Banka imza sirküleri ile birlikte)

7- Tapu fotokopileri (Var ise)

8- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise) 

9- Nüfus Dairesinden alınmış Aile Toplum kağıdı

10- Protokol  Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran  yolcular  bağlı bulundukları Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler)

11- Turist Karnesi (Carnet Turist) (Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda istemektedir)                   

12- Konfirmeli otel ve uçak  rezervasyonu (Acentemizden temin edebilirsiniz)

13- Seyahat sağlık sigortası poliçesi (Acentemizden temin edebilirsiniz)

14- İkametgah

15-Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yani Geçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit  sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar)  ve 60. sayfa (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise alınmış olan  tüm "Schengen - İngiltere ve İsviçre   vizelerinin fotokopilerini  istemektedir!! 

 


Copyright © 2015 By JETFİKO

Antis Travel