AMERİKA

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

1- Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi en az 1 yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!! )

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır.

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim 

4- Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış A.B.D  Başkonsolosluğuna  hitaben İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası - son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

9- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)

10- Tapu fotokopisi (Var ise)

11- Araç Ruhsatı Fotokopisi (Var ise)

12- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği  istenmektedir.

13-  Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu (Tarafımızca temin edilmektedir)

14- İkametgah

 

 

Turistik Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

 

1- Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi en az 1 yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

 3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim  

4- Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış A.B.D  Başkonsolosluğuna  hitaben İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası - son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

9- SSK işe giriş bildirgesi (yolcunun yeni işyerindeki çalışma süresinin 1 yılı  doldurmaması durumunda önceki işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir)

10-  Maaş Bordrosu (Son 3 ay)

11- SSK' lı  Hizmet Dökümü 

12- Banka hesap cüzdan  fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)

13- Tapu fotokopisi (Var ise)

14- Ara. Ruhsatı  Fotokopisi (Var ise)

15- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı yada Nüfus dairesinden alınmış Nüfus kayıt örneği 

16-  Konfirmeli otel ve Uçak  rezervasyonu (Tarafımızca temin edilmektedir)

17- İkametgah

 

 

 

 

 

Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

 

1- Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi en az 1 Yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim 

4- Firma antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış A.B.D Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi

5- Firma sahibinin  imza Beyannamesi fotokopisi

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek odasından - son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)  

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği istenmektedir

13- Konfirmeli otel ve Uçak rezervasyonu (Tarafımızca temin edilmektedir)

14- İkametgah

 

 

 

Turistik Vize / Avukatlar - Doktorlar - Eczacılar - Diş Hekimleri - Mühendisler

1- Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi en az 1 Yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim 

4- Firma antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış A.B.D. Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce  olarak yazılmış vize talep dilekçesi

5- İmza Beyannamesi fotokopisi (Şirket ise imza sirküleri)

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek odasından ve son 3 ay tarihli)

 

    AVUKATLAR-----------------------------BARO’DAN

    DOKTORLAR----------------------------TABİPLER ODASINDAN

    ECZACILAR------------------------------ECZACILAR ODASINDAN

    DİŞ HEKİMLERİ-------------------------DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN

    MİM. VE MÜHENDİSLER--------------MİM. VE MÜH.ODASINDAN   faaliyet belgesi  almalıdırlar.

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Şirket ise)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği istenmektedir.

13- Konfirmeli otel ve uçak  rezervasyonu(Tarafımızca temin edilmektedir)

14- İkametgah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

 

1- Pasaport (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi en az 1 Yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim 4- A.B.D  Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce  olarak yazılmış vize talep dilekçesi

5- Bağlı bulunduğu makamdan görev yazısı

6- Resmi kurum görev kimlik kartının önlü - arkalı  fotokopisi

7- Maaş bordrosu (Son 3 ay)

8- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)

9- Tapu fotokopileri (Var ise)

10- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

11- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği istenmektedir

12- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu(Tarafımızca temin edilmektedir)

13- İkametgah

 

 

Turistik Vize / Emekliler

 

1- Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi en az 1 Yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim 

4- A.B.D  Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce olarak  yazılmış vize talep dilekçesi

5- Emeklilik cüzdanının veya kartının  fotokopisi

6- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi (Aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı)

7-  Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)

8- Tapu fotokopileri (Var ise)

9- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

10- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği istenmektedir.

11- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu (Tarafımızca temin edilmektedir)

12- İkametgah

 

 

Turistik Vize / Emekliler

 

1- Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi en az 1 Yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim 

4- A.B.D  Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce olarak  yazılmış vize talep dilekçesi

5- Emeklilik cüzdanının veya kartının  fotokopisi

6- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi (Aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı)

7-  Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)

8- Tapu fotokopileri (Var ise)

9- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

10- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği istenmektedir.

11- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu

12- İkametgah

 

 

Turistik Vize / Öğrenciler

 

1- Pasaport - (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış - Temdit süresi en az 1 Yıl  ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ''Açıklamalar'' ile ''Gümrük ve döviz  kayıtları'' sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize Talep Formu (Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim 

4- Ebeveynler tarafından imzalı  A.B.D  Başkonsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış vize talep dilekçesi 

5- Öğrenci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli)

6- Muvafakatname; Konsolosluk tek başına yada Anne-babadan herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 arası çocuklar için, Anne ve babadan noter onaylı muvafakatname istemektedir.

7- Ebeveyn’lere ait iş evrakları

8- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)  

9- Tapu fotokopileri (Var ise)

10- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

11- Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu   (Tarafımızca temin edilmektedir)

 

 

 

 


Copyright © 2015 By JETFİKO

Antis Travel