ALMANYA

Turistik Vize / Şirket Ortakları - Tüccar ve Sanayiciler

 1. Pasaport - Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay(Tercihen 1 yıl) olmalıdır.
 2. Vize Başvuru Formu ve Taahhütname
 3. Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.
 4. Şirket antetli kağıdına - gidiş amacını belirten - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
 5. Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş)
 6. Orijinal Faaliyet Belgesi  (Ticaret  veya Sanayi Odasından alınmış - son 3 ay tarihli)
 7. Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)
 8. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 9. Bağ-kur  hizmet dökümü yada emekli ise emeklilik cüzdan fotokopisi
 10. Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)
 11. Tapu fotokopileri (Var ise)
 12. Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise) 
 13. Konfirmeli Otel ve Uçak  rezervasyonu (Tarafımızca temin edilmektedir)
 14. Seyahat sağlık sigortası poliçesi---(Tarafımızca temin edilmektedir.)
 15. T.C kimlik numarsı yazılı bulunan Kimlik fotokopisi
 16. Nüfus dairesinden alınmış Anne ve baba bilgilerini de içeren Orijinal ve yeni tarihli tam Vukuatlı  Nüfus kayıt örneği
 17. İkametgah

Pasaportunuzun  resimli kimlik sayfası ile  daha önceden alınmış schengen vizelerinin fotokopileri

 

Turistik Vize / SSK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar(Maaşlı)

-

1- Pasaport Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay(Tercihen 1 yıl) olmalıdır.

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Şirket antetli kağıdına - kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Federal

     Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş)

6- Orijinal  Faaliyet Belgesi  (Ticaret  veya Sanayi Odasından alınmış - son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

9- SSK işe giriş bildirgesi (yolcunun çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda

     önceki işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir)

10- Maaş Bordrosu (Son 3 ay)

11- SGK (SSK) Hizmet Dökümü ( sgk.gov.tr adresinden yada SGK müdürlüklerinden alınabilir)

12- Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)

13- Tapu fotokopileri (Var ise)

14- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

15- Konfirmeli otel ve Uçak rezervasyonu (Tarafımızca temin edilmektedir)

16- Seyahat sağlık sigortası poliçesi---(Tarafımızca temin edilmektedir.)

17- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

18- Nüfus dairesinden alınmış Anne ve baba bilgilerini de içeren Orijinal veyeni tarihli 

        tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

19- İkametgah

 

Pasaportunuzun  resimli kimlik sayfası ile  daha önceden alınmış schengen vizelerinin fotokopileri 

 

 

Turistik  Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sabipleri

-

1- Pasaport - Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay(Tercihen 1 yıl) olmalıdır.

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname 

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Firma Antetli kağıdına kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış

     Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

5- İmza Beyannamesi fotokopisi

6- Orijinal Faaliyet Belgesi (Bağlı bulunduğu Meslek odasından alınmış ve son 3 ay tarihli olmalı)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu (Tarafımızca temin edilmektedir)

13- Seyahat sağlık sigortası poliçesi---(Tarafımızca temin edilmektedir.)

14- T.C Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

15- Nüfus dairesinden alınmış Anne ve baba bilgilerini de içeren Orijinal veyeni tarihli tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
16- İkametgah

 

 

Pasaportunuzun  resimli kimlik sayfası ile  daha önceden alınmış schengen vizelerinin fotokopileri

--------------------------------------------------------------

 

Turistik Vize / Avukatlar - Doktorlar - Eczacılar - Diş Hekimleri - Mühendisler

 

 

1- Pasaport - Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay(Tercihen 1 yıl) olmalıdır.

2-Vize Başvuru Formu ve Taahhütname

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Firma Antetli kağıdına kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış Federal

     Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

5- İmza Beyannamesi fotokopisi (Şirket ise İmza sirküleri olmalıdır.)

6- Orijinal Faaliyet Belgesi (Bağlı bulunduğu Meslek odasından alınmalı  ve son 3 ay tarihli olmalı) 

 

AVUKATLAR----------------------------- BARO’DAN

DOKTORLAR----------------------------- TABİPLER ODASINDAN

ECZACILAR------------------------------- ECZACILAR ODASINDAN

DİŞ HEKİMLERİ------------------------- DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN

MİM. VE MÜHENDİSLER----------------MİM. VE MÜH.ODASINDAN belge almalıdırlar.

 

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Var ise)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)

10- Tapu fotokopileri (Var ise)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

12- Bağ-kur hizmet dökümü yada emekli ise emeklilik cüzdan fotokopisi.

13- Seyahat sağlık sigortası poliçesi---(Tarafımızca temin edilmektedir.)

14- Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu---(Tarafımızca temin edilmektedir.)

15- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

16- Nüfus dairesinden alınmış Anne ve baba bilgilerini de içeren Orijinal veyeni tarihli  tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

17-İkametgah

 

Pasaportunuzun  resimli kimlik sayfası ile  daha önceden alınmış schengen vizelerinin fotokopileri

 

Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

-

1-  Pasaport - ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay (Tercihen 1 Yıl) olmalıdır

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim.

4- Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış gidiş amacını belirten dilekçe

5- Bağlı bulunduğu makamdan onaylı  çalıştığına dair görev ve İzin yazısı

6- Resmi kurum görev kimlik kartının önlü - arkalı fotokopisi

7- Maaş bordrosu (Son 3 ay)

8- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)

9- Tapu fotokopileri (Var ise)

10- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

11- Seyahat sağlık sigortası poliçesi---(Tarafımızca temin edilmektedir.)

12- Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu ---(Tarafımızca temin edilmektedir.)

13- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

14- Nüfus dairesinden alınmış Anne ve baba bilgilerini de içeren Orijinal ve yeni tarihli 

        tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

15- İkametgah

 

Pasaportunuzun  resimli kimlik sayfası ile  daha önceden alınmış schengen vizelerinin fotokopileri

 

Turistik Vize / Emekliler

-

1-  Pasaport - ( Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay(tercihen 1 yıl olmalıdır

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim

4- Federal Almanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış gidiş amacını belirten dilekçe

5- Emeklilik cüzdanı fotokopisi (Var ise)

6- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve banka cüzdanının fotokopisi(Banka hesap

     cüzdanında Yolcunun  almış olduğu maaş miktarı net olarak  görülmelidir.) ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)

7- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunan) ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)

8- Tapu fotokopileri (Var ise)

9- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

10- Seyahat sağlık sigortası poliçesi---(Tarafımızca temin edilmektedir.)

11- Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu (Tarafımızca temin edilmektedir)

12- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

13- Nüfus dairesinden alınmış Anne ve baba bilgilerini de içeren Orijinal veyeni tarihli 
        tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği        

14-İkametgah

 

 Pasaportunuzun  resimli kimlik sayfası ile  daha önceden alınmış schengen vizelerinin fotokopileri

 

 

 

 

 

 

Turistik  Vize / Ev Hanımları

-

1- Pasaport - Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay (Tercihen 1 yıl) olmalıdır.

2- Vize Başvuru Formu ve Taahhütname

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim

4- Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını ve gidiş amacını belirten Federal Almanya      Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

5- Eşine ait iş evrakları

6- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli - hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalı) ya da bankadan alınmış son 3 aylık döküm(Banka imza sirküleri ile birlikte)

7- Tapu fotokopileri (Var ise)

8- Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)

9- Seyahat sağlık sigortası poliçesi---(Tarafımızca temin edilmektedir.)

10- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

11- Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı fotokopisi

12- Nüfus dairesinden alınmış Anne ve baba bilgilerini de içeren Orijinal ve yeni tarihli  tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
13- İkametgah

 

Pasaportunuzun  resimli kimlik sayfası ile  daha önceden alınmış schengen vizelerinin fotokopileri

 

 

 


Copyright © 2015 By JETFİKO

Antis Travel